Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824

Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til dagens Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Det vil da være ...

Offentlig ettersyn av Kystplan for Midt- og Sør-Troms

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og ...

Bo i Tjeldsund

I Tjeldsund kommune kan du kjøpe kommunale boligtomter i regulerte områder. Oversikt eksisterende boligområder og områder under utvikling. Gult= eksisterende boligfelt med ledige boligtomter ...