Teamet ledes av kommuneoverlege og enhetsleder Miljøtjenesten, og består av psykiatriske sykepleiere, helsesykepleiere, prest og legeressurs.