Teamet ledes av enhetsleder miljøtjenesten og kommuneoverlege. Det består av psykiatriske sykepleiere, helsesykepleiere, prest og legeressurs.

Telefonnummer: 90848365
Legekontoret kan også bistå i å sette personer i forbindelse med kriseteamet.