Tjeldsund kommunes næringsfond er basert på to tildelinger i året, med søknadsfrist vår og høst. Tildelingen skal gå til nye og eksisterende næringsaktører, herunder også innen primærnæringene. Formålet med midlene er å bidra til nyetablering, kompetanseheving, innovasjon og nyskaping. Videre er formålet å skape nye og /eller ta vare på eksisterende arbeidsplasser. Tiltak som får næringsfondstøtte skal gi grunnlag for verdiskapning, økonomisk vekst og utvikling, og bidra til en attraktiv bo- og arbeidsregion

Følgende prosjekter skal prioriteres
• Nyetableringer/grundere
• Samarbeidsprosjekter
• Tiltak der målgruppen er ungdom
• Utviklingsprosjekter

Sentrale prioriteringer
• Aktiv næringsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering
• Natur, kultur, reiseliv og opplevelser
• Arena-skapning(samarbeid)

Se retningslinjer for kommunalt næringsfond under denne artikkelen. 

Vedtak om tilskudd fra næringsfondet blir fattet av formannskapet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med
Fagansvarlig næringsutvikling, Einar Aune,
902 31 747/ einar.aune@tjeldsund.kommune.no