Tjeldsund kommune har ikke eiendomsskatt på bolig og fritid.