Home-Start familiekontakten er:

 • Et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.
 • Familien kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, en gang i uken i opptil et halvt år.
 • Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og familiekontaktene er frivillige.

Hva kan Home-Start Familiekontaktene bidra med:

Det er gode, men travle hverdager med små barn i hjemmet- noen ganger føles det kanskje litt overveldende ut. Av og til er det kun små forskjeller som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ideen bak Home- Start Familiekontakten er at familiene har behov for likeverdige personer, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontakten er en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntringer i hverdagen. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige(familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

Vil du bli familiekontakt?

De frivillige i Home-Start Familiekontakten blir omtalt som familiekontakter.

Vil du bli familiekontakt og bidra til å støtte en småbarnsfamilie i en sårbar fase?

Hva kreves for å bli familiekontakt:

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr uke, i en avtalt periode.
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person.
 • Du ønsker å gi av din tid som frivillig, til noen som trenger deg.
 • Du må fremlegge politiattest.
 • Du må skrive under på taushetserklæring.
 • Du må gjennomgå et forberedelseskurs.

Hva får du som familiekontakt:

 • Forberedelseskurs
 • God oppfølging og veiledning.
 • Sosialt samvær med andre familiekontakter.
 • Mer i hjertet enn i lomma.