Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Målet er at brukere skal mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Velferdsteknologien bidrar til selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Mange typer teknologi kan kjøpes selv, slik som robotstøvsuger, smarttelefoner med videomulighet, brannvarsling som er koblet mot brannvesenet, smartklokker med fallsensorer osv. Dette er eksempler på utstyr som du selv kan anskaffe og følge opp.