Kulturskolen har et bredt tilbud til innbyggerne i Evenes og Tjeldsund, og underviser både på skolen og desentralisert ute i kommunene.