Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kommuneplan og kommunedelplaner

Under finner du informasjon om kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og revidering av kommuneplanens arealdel. Videre vil du finne gjeldende kommunedelplaner. 

Kommuneplanen er en retningsgivende, overordnet og langsiktig plan for kommunen. Planen består av to deler:  

Samfunnsdelen viser kommunens visjon, med mål og strategier for hvordan Tjeldsund som samfunn og hvordan kommunen som virksomhet skal utvikles fremover. 

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk