Enhet forebygging består av barnevernstjenesten og helsestasjonstjenesten. 
 
Helsestasjonstjenesten består av:

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk helse, samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold.