Søknad på SFO-plass og redusert foreldrebetaling i SFO skjer via Visma

Priser for SFO, se gebyrregulativet

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.-4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn.
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2.trinn.

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Søskenmoderasjon: 30%

 

Planleggingsdager SFO skoleåret 2023/24:​

  • 17.august​
  • 18.august​
  • 13.november (Ramsund SFO har planleggingsdag 14.november)
  • 26.februar (gjelder ikke Ramsund SFO)​
  • 10.mai