Søknad på SFO-plass og redusert foreldrebetaling i SFO skjer via Visma

Priser for SFO, se gebyrregulativet

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Søskenmoderasjon: 30%

Redusert foreldrebetaling er en inntektsavhengig ordning i SFO for husholdninger med elever på 1. til 4. trinn. For å finne ut om husholdningen har krav på redusert foreldrebetaling, må kommunen sammenligne foreldrebetalingen for ett år med husholdningens samlede person- og kapitalinntekter. 

 

Planleggingsdager SFO skoleåret 2022/23:

  • 18. og 19.august 2022​
  • 14.november 2022​
  • 6.mars 2023​
  • 19.mai 2023