Ergoterapeut vikar: Bente Pettersen. Se helse og omsorg sør.