Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden (01.april t.o.m. 20.august). Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte type jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste.

Utenom den generelle tiden for båndtvang, kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll av eier/fører.

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på en forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Ved spørsmål vedrørende båndtvang og søknad om dispensasjon fra regelverket kan kommunen kontaktes.