Etter kommunestyre vedtok i mars at Tjeldsund kommune skulle bosette 30 flyktninger gikk kommunen kjapt ut og etterspurte boliger til bosetting og fikk heldigvis tak i flere boliger. 

For 2023 er det vedtatt at kommunen skal fortsette bosettingen og skal bosette 20 stykker. Vi ser oss derfor nødt til å etterspørre enda flere boliger. Per nå har vi bosatt i og rundt sentrum av Evenskjer, da vi ser at det er en stor fordel for de bosatte å kunne komme seg til butikk, skole, barnehage og introduksjonsprogram på egen hånd. 

Når det er sagt så ser vi at det kanskje kan bli vanskelig å anskaffe nok boliger akkurat i sentrum av Evenskjer, så vi ønsker å utvide søket fra Lille Skånland til Breistrand/Sør-Lavangen. I disse områdene går det skolebuss hver dag, noe som gjør det mulig for både voksne og barn å komme seg til sentrum av Evenskjer. 

Om du har en bolig/familiebolig disponibel som du ønsker å leie ut til Tjeldsund kommune for å bidra til videre bosetting av flyktninger, ta kontakt med koordinator for flyktning tjenesten Silje Elvenes Liseth på e-post eller telefon. 

Epost: silje.liseth@tjeldsund.kommune.no

Telefon: 416 95 455