Barnevern

Barnevern

Anne Grethe Solbu

saksbehandler

Barnevern

Anne-Marit Nilssen

saksbehandler

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 95 93 31 57

Barnevern

Bjørn Jakobsen

saksbehandler

Barnevern

Lisa Skoglund

saksbehandler

Barnevern

Ranja Abrahamsen

fagansvarlig barnevern

Barnevern

Siv Ellen Jakobsen

saksbehandler

Bibliotek Evenskjer

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Bibliotek Ramsund

Bibliotek Ramsund

Hilde Espejord

fagarbeider bibliotek Ramsund

Tlf: 902 64 183

Bibliotek Kongsvik

Bibliotek Kongsvik

Linda Hasselberg Johansen

fagarbeider bibliotek Kongsvik

Tlf: 468 93 821

Frivillighetssentralen

Kultur og folkehelse

Laila Benjaminsen

leder frivillighetssentral

Tlf: 418 06 952

Støtte/Stab

Støtte/stab

Gerd Elin Larsen

rådgiver stab/støtte - fagansvarlig flyktningetjenesten

Tlf: 906 60 436

Støtte/stab

Hilde Sjøvoll

rådgiver oppvekst og forebygging

Tlf: 916 68 625

Støtte/stab

Liv Marit Torbergsen

rådgiver stab/støtte

Tlf: 905 04 318

Støtte/stab

Silvia Hellesvik

rådgiver strategi og digitalisering

Tlf: 915 43 122

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe

Geir Sakariassen

kommunalsjef stab, samfunnsutvikling og samskaping

Tlf: 913 63 087

Rådmannens ledergruppe

Grete Synnøve Jacobsen

kommunalsjef oppvekst og forebygging

Tlf: 906 55 281

Rådmannens ledergruppe

Merete Jankila

kommunalsjef helse, omsorg og velferd

Tlf: 957 92 775

Rådmannens ledergruppe

Torbjørn Simonsen

rådmann

Tlf: 948 12 250

Regnskap

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Henrik Strøm

fagansvarlig regnskap

Tlf: 906 71 482

Støtte/stab

Svein-Ove Tovik

controller

Tlf: 411 92 170

Ordfører

Ordfører

Helene Berg Nilsen

ordfører

Tlf: 912 45 515

Økonomi og skatt

Støtte/stab

Anita Aarsund

kemner

Tlf: 991 57 060

Støtte/stab

Bente Solvang

fagansvarlig økonomi og HRM

Tlf: 913 84 292

Økonomi og skatt

Knut Bjarne Simonsen

rådgiver økonomi og skatt

Tlf: 906 95 309

Kultur og folkehelse

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Bibliotek Kongsvik

Linda Hasselberg Johansen

fagarbeider bibliotek Kongsvik

Tlf: 468 93 821

Bibliotek Ramsund

Hilde Espejord

fagarbeider bibliotek Ramsund

Tlf: 902 64 183

Kultur og folkehelse

Janne Johansen

enhetsleder kultur og folkehelse

Tlf: 907 67 222

Kultur og folkehelse

Laila Benjaminsen

leder frivillighetssentral

Tlf: 418 06 952

Kultur og folkehelse

Linn-Eva Sæter

ungdomskoordinator

Tlf: 976 11 443

Kultur og folkehelse

Silje Elvenes Liseth

kultur- og folkehelsekoordinator

Tlf: 416 95 455

Hovedtillitsvalgt

Ella Haldorsen

Tlf: 908 02 091

Hovedverneombud

Hovedverneombud

Hovedverneombud

Hovedverneombud

Tlf: 907 97 623

Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Omsorg midt

Helse og omsorg midt

Cecilie Øvrevoll

sekretær, koordinerende enhet

Tlf: 908 23 493

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Omsorg nord

Omsorg Nord

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder helse og omsorg nord

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten midt

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten Midt Ringegruppe Kongsvik

Tlf: 770 89 545

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten Midt mobil - Kongsvik

Tlf: 915 72 648

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten midt Vaktrom

Tlf: 908 38 016

Hjemmetjenesten midt

Elin Dalberg

avdelingsleder

Tlf: 990 08 190

Hjemmetjenesten midt

Hjemmetjenesten Midt Midt

Tlf: 918 34 244

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord

Ann Eli Edvardsen

avdelingsleder

Tlf: 470 17 910

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Mobil 2

Tlf: 900 23 758

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Hovedtelefon døgnvakt

Tlf: 900 23 685

Omsorg Nord

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder helse og omsorg nord

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten Sør

Hjemmetjenesten Sør

Signe Trude Storli

avdelingsleder

Tlf: 911 96 085

Hjemmetjenesten sør

Hjemmetjenesten sør mobil

Tlf: 901 81 430

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Sandstrand Bo- og servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter

May Tove Johnsen

avdelingsleder

Tlf: 953 66 298

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Tlf: 770 89 860

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 298

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 860

Skånland sykehjem

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Skånland sykehjem

Hanne Olsen

sekretær

Tlf: 971 90 884

Skånland sykehjem

Mari Aronsen

avdelingsleder

Tlf: 917 54 820

Skånland sykehjem

Skånland sykehjem Vaktrom

Tlf: 77089840

Grovfjord Bo- og servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Anette Guldhaugen

avdelingsleder

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord bo og servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 270

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter

Anne Oppholt

sekretær

Tlf: 475 15 418

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter hovednummer

Tlf: 769 19 160

Fjelldal omsorgssenter

Jorunn Heidi Olsen

avdelingsleder

Tlf: 478 11 825

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Dagsenter demente

Dagsenter

Dagsenter demente Mobil

Tlf: 916 35 398

Dagsenter demente

Tone Jørgensen

leder

Omsorg Sør

Fjelldal omsorgssenter

Anne Oppholt

sekretær

Tlf: 475 15 418

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter hovednummer

Tlf: 769 19 160

Fjelldal omsorgssenter

Jorunn Heidi Olsen

avdelingsleder

Tlf: 478 11 825

Hjemmetjenesten Sør

Signe Trude Storli

avdelingsleder

Tlf: 911 96 085

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Forebyggende enhet

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 95 93 31 57

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Fysioterapi

ETS Fysioterapi Fysioterapi

Tlf: 77085500

Linda Nordahl Hartviksen

Kommunefysioterapeut

Tlf: 91545033

Maritha Haukebøe

Kommunefysioterapeut

Tlf: 95823004

Felleskjøkken

Felleskjøkken

Britt-Elin Torbergsen

Fullmektig

Tlf: 90191750

Felleskjøkken

Felleskjøkken Mobil

Tlf: 90646141

Felleskjøkken

Ole Magnar Rogde Jørgensen

Kjøkkensjef

Tlf: 47017924

Kongsvik skole

Kongsvik skole

Gro Hege Markussen

Tlf: 98836463

Skånland skole

Skånland skole

Skånland skole

sekretær

Tlf: 917 09 613

Skånland skole

Stig Norberg

avdelingsleder/rådgiver Skånland skole

Tlf: 917 31 646

Skånland skole

Sunniva Gabrielsen

Avdelingsleder

Tlf: 917 25 019

Skånland skole

Tor-Einar Fagereng

kst. rektor

Tlf: 917 37 566

Ramsund skole

Ramsund skole

Ramsund skole Mellomtrinnet

Tlf: 90585657

Ramsund skole

Ketil Edvardsen

rektor

Tlf: 90606943

Ramsund skole

Ramsund skole Svargruppe

Tlf: 48196913

Ramsund skole

Ramsund skole Ungdomstrinnet

Tlf: 90612310

Grov skole

Grov skole

Anne Helen Bendiktsen

inspektør

Tlf: 917 96 224

Grov skole

Anne Marit Harr

sekretær

Tlf: 917 81 772

Grov skole

Grov skole SFO

Tlf: 918 01 706

Grov skole

Vanja Elvenes

rektor

Tlf: 917 82 956

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 90562639

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 90568473

Kongsvik barnehage

Solveig Rinaldo

styrer

Tlf: 90526525

Ramsund barnehage

Marit Pettersen

enhetsleder

Tlf: 48025299

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Bjørnehiet

Tlf: 90125686

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Knøttene Knøttene

Tlf: 90140879

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage Alle baser

Tlf: 77089480

Evenskjer barnehage

Astrid Pia Stensaker

styrer

Tlf: 91352209

Evenskjer barnehage

Cecilia (Cizzi) Storelv

Assisterende styrer

Tlf: 99796910

Sandstrand oppvekstsenter avdeling barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Tlf: 92285909

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Vigdis Hågensen

Styrer

Tlf: 97040966

Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole

Sandstrand oppvekstsenter

Sandstrand oppvekstsenter Lærerplass 1

Tlf: 48021895

Sandstrand oppvekstsenter

Sandstrand oppvekstsenter Lærerplass 2

Tlf: 47759455

Sandstrand oppvekstsenter avd. skole

May Lill Kornbakk

rektor

Tlf: 91115771

Ressan barnehage

Ressan barnehage

Ressan barnehage Hovedmobil

Tlf: 995 60 354

Ressan barnehage

Solbjørg Borgan

Styrer

Tlf: 412 18 380

Informasjons- og dokumentsenter

Informasjons- og dokumentsenter

Bente Nygård

konsulent

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Gunn Halvorsen

konsulent

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Kristine Storelv

konsulent

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Lill-Grethe Bakkland

konsulent

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Mira Nilsen

konsulent

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Mona Lilleng

fagansvarlig

Tlf: 77089500

Informasjons- og dokumentsenter

Sentralbord Tjeldsund kommune

Tlf: 77089500

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten

Per-Harald Simonsen

enhetsleder Miljøtjenesten

Tlf: 90848365

Psykisk helse og rus

Birgit Normann

miljøveileder

Tlf: 90872284

Psykisk helse og rus

Eva Pedersen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 90872284

Psykisk helse og rus

Helge Markussen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 90872284

Psykisk helse og rus

Sigrunn Iren Hanssen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 90872284

Elvelund

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund 1

Tlf: 90697419

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund 2

Tlf: 90402137

Elvelund og Møllerstua

Karina Tyssø

avdelingsleder Utviklings og funksjonshemmede

Tlf: 91334789

Møllerstua

Elvelund og Møllerstua

Karina Tyssø

avdelingsleder Utviklings og funksjonshemmede

Tlf: 91334789

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua 1

Tlf: 47760577

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua 2

Tlf: 91682961

Revegårdsveien

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien 1

Tlf: 90514025

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien 2

Tlf: 902 46 678

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Torbjørn Rosenhaug

avdelingsleder Revegårdsveien

Tlf: 91247982

Kultur og folkehelse

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Bibliotek Kongsvik

Linda Hasselberg Johansen

fagarbeider bibliotek Kongsvik

Tlf: 468 93 821

Bibliotek Ramsund

Hilde Espejord

fagarbeider bibliotek Ramsund

Tlf: 902 64 183

Kultur og folkehelse

Janne Johansen

enhetsleder kultur og folkehelse

Tlf: 907 67 222

Kultur og folkehelse

Laila Benjaminsen

leder frivillighetssentral

Tlf: 418 06 952

Kultur og folkehelse

Linn-Eva Sæter

ungdomskoordinator

Tlf: 976 11 443

Kultur og folkehelse

Silje Elvenes Liseth

kultur- og folkehelsekoordinator

Tlf: 416 95 455

Samfunn og infrastruktur

Samfunn og infrastruktur

Arnljot Dybvik

driftskoordinator Bygg/vei

Tlf: 95029520

Samfunn og infrastruktur

Dag Erik Grønnerød

Ingeniør (matrikkel, oppmåling, kart)

Tlf: 90862696

Samfunn og infrastruktur

Elias Balto

ingeniør (Vann og avløp)

Tlf: 48201890

Samfunn og infrastruktur

Elin Hege Osmark Sørensen

Renholdsleder Sør

Tlf: 91177062

Samfunn og infrastruktur

Gunstein Hansen

ingeniør (byggesak)

Tlf: 94844898

Samfunn og infrastruktur

Hans-Martin Fløystad

rådgiver (kart, geodata)

Tlf: 476 22 793

Samfunn og infrastruktur

Ivar Per Hartviksen

Ingeniør (plan)

Tlf: 476 79 379

Samfunn og infrastruktur

Jan Egil Strand

Enhetsleder

Tlf: 90140537

Samfunn og infrastruktur

Johan Hovind

rådgiver (byggesak)

Tlf: 41203501

Samfunn og infrastruktur

Jørn Myhre

fagarbeider (prosjekt)

Tlf: 45048156

Samfunn og infrastruktur

Karstein Lona

rådgiver landbruk (skog, miljø, motorisert ferdsel)

Tlf: 90621450

Samfunn og infrastruktur

Lucja Kelbratowska

Renholdsleder Nord

Tlf: 91118698

Samfunn og infrastruktur

Roar Larsen

Driftskoordinator VAR

Tlf: 91301267

Samfunn og infrastruktur

Tone Lambertsen

rådgiver landbruk (jordbruk, driftssøknader)

Tlf: 477 00 426

Samfunn og infrastruktur

Torunn Elise Lindseth

Renholdsleder Vest

Tlf: 99390533

Samfunn og infrastruktur

Vidar Nygård

Fagansvarlig drift

Tlf: 95217309

HRM

Lønn og personal

Anne Line Eliseussen

HR-rådgiver

Tlf: 90734490

Lønn og personal

Hans Kristian Skogly

rådgiver

Tlf: 907 54 965

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Bente Solvang

fagansvarlig økonomi og HRM

Tlf: 913 84 292

Støtte/stab

Torill Helene Larsen

HR-rådgiver

Tlf: 907 35 165

Næring

Næring

Einar Aune

Fagansvarlig eiendomsutvikling

Næring

Torunn Rørvik Wilhelmsson

Fagansvarlig næring

Tlf: 99529785