Barnevern

Barnevern

Anne Grethe Solbu

fagansvarlig barnevern

Tlf: 917 34 738

Barnevern

Anne-Marit Nilssen

saksbehandler

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 959 33 157

Barnevern

Lisa-Marie Pedersen

saksbehandler

Barnevern

Mai-Britt Johnsen Halonen

saksbehandler

Barnevern

Vilde Sjøvoll

saksbehandler

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Bibliotek Evenskjer

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Støtte/Stab

Administrasjon

Yvonne Karlsen Elvebakk

rådgiver politisk utvalg

Tlf: 475 10 742

Støtte/stab

Lars Joar Halonen

rådgiver samisk

Tlf: 955 26 138

Støtte/stab

Lena Torbergsen

rådgiver helse og beredskap

Tlf: 970 87 530

Støtte/stab - boligkontor

Siri Sjåfjell

rådgiver boligkontor/økonomi

Tlf: 909 85 730

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe

Vanja Elvenes

konstituert kommunedirektør

Tlf: 414 17 422

Ordfører

Ordfører

Odd Are Hansen

Midlertidig ordfører

Tlf: 948 07 604

Regnskap

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturamottak

Gunn Halvorsen

rådgiver

Tlf: 770 89 500

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Henrik Strøm

fagansvarlig regnskap

Tlf: 906 71 482

Støtte/stab

Svein-Ove Tovik

controller

Tlf: 411 92 170

Økonomi

Administrasjon

Bente Solvang

stabsleder

Tlf: 913 84 292

Støtte/stab - boligkontor

Siri Sjåfjell

rådgiver boligkontor/økonomi

Tlf: 909 85 730

Fakturering, innfordring og utlån

Fakturering, innfordring og utlån

Knut Bjarne Simonsen

fagansvarlig fakturering / innfordring

Tlf: 906 95 309

Kultur og folkehelse

Kultur og folkehelse

Glenn Hermansen

koordinator friskliv ung

Tlf: 951 08 025

Kultur og folkehelse

Janne Johansen

avdelingsleder kultur og folkehelse

Tlf: 907 67 222

Kultur- og folkehelse

Linn-Eva Sæter

ungdomskoordinator

Tlf: 976 11 443

Hovedtillitsvalgt

Sandra Ranang

Tlf: 936 23 901

Vera Kingswick

Tlf: 911 83 461

Hovedverneombud

Jarle Warberg

hovedverneombud

Tlf: 481 97 507

Helsestasjon

Forebyggende enhet

Anne Irene Granhus

helsesykepleier helsestasjon

Tlf: 915 28 350

Forebyggende enhet

Britt Elin Torbergsen

merkantil helsestasjon

Tlf: 901 91 750

Forebyggende enhet

Susanne Darre

fagansvarlig helsesykepleier

Tlf: 902 01 496

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Helsestasjon

Jordmor Helsestasjon

jordmor

Tlf: 901 71 088

Hjemmetjenesten midt

Cecilie Øvrevoll

konsulent

Tlf: 907 28 113

Hjemmebaserte tjenester

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten mobil - alternativ mobilnummer

Tlf: 970 10 008/ 915 72 648

Hjemmetjenesten Midt

Wenche Fløystad

avdelingsleder

Tlf: 908 38 016

Hjemmetjenesten midt

Hjemmetjenesten hovednummer

Tlf: 918 34 244

Hjemmetjenesten Nord

Cecilie Øvrevoll

konsulent

Tlf: 907 28 113

Hjemmebaserte tjenester

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten Nord

Ann Eli Edvardsen

avdelingsleder

Tlf: 470 17 910

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Mobil 2

Tlf: 900 23 758

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Hovedtelefon døgnvakt

Tlf: 900 23 685

Hjemmetjenesten Sør

Cecilie Øvrevoll

konsulent

Tlf: 907 28 113

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Hjemmebaserte tjenester

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten Sør

Sophie Gullvang

avdelingsleder

Tlf: 478 11 825

Hjemmetjenesten sør

Hjemmetjenesten sør mobil

Tlf: 901 81 430

Tildelings- og servicekontor - helse

Bente Fjelldahl

konsulent

Tlf: 475 15 902

Cecilie Øvrevoll

konsulent

Tlf: 907 28 113

Omsorgsboliger/bofellesskap

Per Eivind Horn

enhetsleder omsorgsboliger/bofellesskap

Tlf: 917 45 484

Sandstrand Bo- og servicesenter

Institusjonstjenester

Elisabeth Horn

enhetsleder institusjonstjenester

Tlf: 975 22 073

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Kristina Høgden

Konstituert avdelingsleder

Tlf: 953 66 298/953 66 615

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Tlf: 770 89 860

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 298

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 860

Skånland sykehjem

Institusjonstjenester

Elisabeth Horn

enhetsleder institusjonstjenester

Tlf: 975 22 073

Skånland sykehjem

Hanne Olsen

sekretær

Tlf: 971 90 884

Skånland sykehjem

Mari Aronsen

avdelingsleder

Tlf: 917 54 820

Skånland sykehjem

Skånland sykehjem Vaktrom

Tlf: 770 89 840

Grovfjord Bo- og servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord bo og servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 270

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Kristina Høgden

avdelingsleder

Tlf: 953 66 615/953 66 298

Institusjonstjenester

Elisabeth Horn

enhetsleder institusjonstjenester

Tlf: 975 22 073

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter hovednummer

Tlf: 769 19 160

Fjelldal omsorgssenter

Signe Trude Storli

avdelingsleder

Tlf: 911 96 085

Institusjonstjenester

Elisabeth Horn

enhetsleder institusjonstjenester

Tlf: 975 22 073

Dagsenter demente

Dagsenter

Dagsenter demente Mobil

Tlf: 916 35 398

Dagsenter demente

Tone Jørgensen

leder

Forebyggende enhet

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 959 33 157

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Kultur- og folkehelse

Silje Elvenes Liseth

koordinator for flyktningetjenesten

Tlf: 416 95 455

Miljøtjenesten

Gøril Mathisen

miljøarbeider flyktningetjenesten

Tlf: 947 82 065

Fysioterapi og ergoterapi

Charlotte Rasmussen Harr

ergoterapeut

Tlf: 477 50 735

Elisabeth D. Hatlebakk

ergoterapeut

Tlf: 904 76 954

Linda Nordahl Hartviksen

kommunefysioterapeut

Tlf: 915 45 033

Sofie Frantzen Olsen

kommunefysioterapeut

Tlf: 958 23 004

Hjemmebaserte tjenester

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Tlf: 468 51 057

Felleskjøkken

Felleskjøkken

Felleskjøkken Mobil

Tlf: 906 46 141

Felleskjøkken

Ole Magnar Rogde Jørgensen

kjøkkensjef

Tlf: 470 17 924

Institusjonstjenester

Elisabeth Horn

enhetsleder institusjonstjenester

Tlf: 975 22 073

Skole

Skole

Hilde Sjøvoll

enhetsleder skole

Tlf: 913 26 115

Skånland skole

Skånland skole

Lisbeth Høgli

konsulent

Tlf: 917 09 613

Skånland skole

Sunniva Gabrielsen

avdelingsleder

Tlf: 917 25 019

Skånland skole

Tor-Einar Fagereng

avdelingsleder

Tlf: 917 37 566

Ramsund skole

Ramsund skole

Ramsund skole Mellomtrinnet

Tlf: 905 85 657

Ramsund skole

Ramsund skole Svargruppe

Tlf: 481 96 913

Ramsund skole

Ramsund skole Ungdomstrinnet

Tlf: 906 12 310

Ramsund skole

Rita Sætermo

rektor

Tlf: 995 50 078

Grov skole

Grov skole

Anne Helen Bendiktsen

rektor

Tlf: 917 96 224

Grov skole

Grov skole SFO

Tlf: 918 01 706

Barnehage

Barnehage

Eirin Simonsen

enhetsleder barnehage / styrer

Tlf: 477 08 394

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 905 62 639

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 905 68 473

Kongsvik barnehage

Solveig Rinaldo

styrer

Tlf: 905 26 525

Kanutten barnehage

Kanutten barnehage, Fjelldal

Kanutten barnehage

Tlf: 468 87 496

Kanutten barnehage, Fjelldal

Trude Heimgård

styrer

Tlf: 957 56 789

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage

Marit Pettersen

styrer

Tlf: 480 25 299

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Bjørnehiet

Tlf: 901 25 686

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Knøttene

Tlf: 901 40 879

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage

Cecilia (Cizzi) Storelv

styrer

Tlf: 997 96 910

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage Alle baser

Tlf: 770 89 480

Sandstrand barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Tlf: 922 85 909

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Vigdis Hågensen

styrer

Tlf: 970 40 966

Ressan barnehage

Barnehage

Eirin Simonsen

enhetsleder barnehage / styrer

Tlf: 477 08 394

Ressan barnehage

Ressan barnehage Hovedmobil

Tlf: 995 60 354

Informasjons- og dokumentsenter

Informasjons- og dokumentsenter

Cecilie Berg Pedersen

rådgiver

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter

Lisa Skoglund

konsulent

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter

Mona Lilleng

fagansvarlig

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter

Sentralbord Tjeldsund kommune

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturamottak

Gunn Halvorsen

rådgiver

Tlf: 770 89 500

Psykisk helsevern og rus

Hjemmebaserte tjenester

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Tlf: 468 51 057

Psykisk helse og rus

Birgit Normann

miljøveileder

Tlf: 908 72 284

Psykisk helse og rus

Eva Pedersen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 908 72 284

Psykisk helse og rus

Helge Markussen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 908 72 284

Elvelund

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund Mobil 1

Tlf: 906 97 419

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund Mobil 2

Tlf: 904 02 137

Møllerstua - Miljøtjenesten

Ann Helen Johnsen

avdelingsleder

Tlf: 902 35 947

Omsorgsboliger/bofellesskap

Per Eivind Horn

enhetsleder omsorgsboliger/bofellesskap

Tlf: 917 45 484

Møllerstua

Møllerstua - Miljøtjenesten

Ann Helen Johnsen

avdelingsleder

Tlf: 902 35 947

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua Mobil 1

Tlf: 477 60 577

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua Mobil 2

Tlf: 916 82 961

Omsorgsboliger/bofellesskap

Per Eivind Horn

enhetsleder omsorgsboliger/bofellesskap

Tlf: 917 45 484

Revegårdsveien

Omsorgsboliger/bofellesskap

Per Eivind Horn

enhetsleder omsorgsboliger/bofellesskap

Tlf: 917 45 484

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien Mobil 1

Tlf: 905 14 025

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien Mobil 2

Tlf: 902 46 678

Samfunn og infrastruktur

Samfunn og infrastruktur

Arnljot Dybvik

driftskoordinator bygg/vei

Tlf: 950 29 520

Samfunn og infrastruktur

Dag Erik Grønnerød

ingeniør (matrikkel, oppmåling, kart)

Tlf: 955 28 819

Samfunn og infrastruktur

Elin Hege Osmark Sørensen

driftskoordinator renhold

Tlf: 911 77 062

Samfunn og infrastruktur

Håvard Sara

ingeniør (byggesak)

Tlf: 414 94 511

Samfunn og infrastruktur

Ivar Per Hartviksen

ingeniør (plan)

Tlf: 476 79 379

Samfunn og infrastruktur

Jan Egil Strand

enhetsleder

Tlf: 901 40 537

Samfunn og infrastruktur

Jan Henrik Eriksen

ingeniør

Tlf: 482 92 789

Samfunn og infrastruktur

Johan Hovind

rådgiver byggesak og prosjekt

Tlf: 412 03 501

Samfunn og infrastruktur

Pål Arne Høgås

driftskoordinator VAR

Tlf: 913 01 267

Samfunn og infrastruktur

Tone Rubach

rådgiver landbruk

Tlf: 960 10 483

Samfunn og infrastruktur

Trine Rønning-Nilsen

kommuneplanlegger

Tlf: 98655818

Samfunn og infrastruktur

Vidar Nygård

fagansvarlig drift

Tlf: 952 17 309

HRM

Administrasjon

Bente Solvang

stabsleder

Tlf: 913 84 292

Lønn

Hans Kristian Skogly

rådgiver

Tlf: 907 54 965

Personal

Anne Line Eliseussen

seniorrådgiver HR

Tlf: 907 34 490

Personal

Kristine Storelv

rådgiver HR og digitalisering

Tlf: 450 23 881

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Næring

Næring

Einar Aune

fagansvarlig eiendomsutvikling

Tlf: 902 31 747

ETS kulturskole

ETS kulturskole

Ekatarina Amundsen

lærer - kor

Tlf: 454 49 310

ETS kulturskole

Evald Joakimsen

rektor

Tlf: 918 79 967

ETS kulturskole

Jonas Joakimsen

lærer - gitar, bass, trommer, sang og bandinstruksjon

Tlf: 901 29 944

ETS kulturskole

Kenneth Hammer

pianolærer

Tlf: 916 13 333

ETS kulturskole

Merethe Torbergsen

lærer - kunstfag

Tlf: 975 90 796