Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter om universell utforming

Kan alle delta på aktiviteter i din forening?

Tjeldsund kommune i samarbeid med Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, ønsker å bevisstgjøre lag og foreninger i vår kommune om viktigheten av universell utforming. Vi lyser derfor ut en ekstra søknadsrunde for lag og foreninger, som ønsker å søke om midler for tilrettelegging for alle. 

Bilde av hjertebenk utenfor gapahuk

CRPD : FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og trådte i kraft i 2008. Konvensjonens hovedmålet er å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine menneskerettigheter. Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen siden Norge ratifiserte den i 2013.

Rettighetsprat om CRPD. I linken under finner du samtaler om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. 

Samtalene varer i under 30 minutter og skal gi korte innblikk i viktige tema som omhandler rettighetene.
Målgruppe: ansatte i kommunene og statsforvalterne på alle nivå, og andre som interesserer seg for tematikken.

Rettighetsprat om CRPD | Bufdir

Tegning av vekt med rullestol på ene siden og en person på andre siden av vekta
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk