Beskrivelse av tjenesten

Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud og er en del av den kommunale helsetjenesten. Når du har født eller adoptert et barn, ta kontakt med helsestasjonen slik at vi kan avtale tid for hjemmebesøk og videre konsultasjoner. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Vi har ikke som oppgave å behandle syke barn. Hvis barnet ditt er sykt, kontakt fastlegen din. 

Helsestasjonen 0-5 år følger barnet og deres foreldre fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen får du hyppig oppfølging av helsesykepleier. På helsestasjonen møter du også lege (til faste konsultasjoner), samt merkantil. Jordmor følger opp med faste kontroller i svangerskapet og kommer på hjemmebesøk når du har født (se beskrivelse av jordmortjenesten). På helsestasjonen 0-5 år gjøres helseundersøkelser og vaksinasjon for barn fra de er nyfødte til de når skolealder.

Kontaktinformasjon

Tjeldsund helsestasjon finner du i Revegårdsveien 10, 9440 Evenskjer.
 
Vi ligger i samme bygg som ETS medisinske senter og det er parkering like utenfor. 

Tlf. 90171088 (telefontid tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00 - 14.00)

Du kan også sende meldinger til oss via Helsenorge.no eller via Helsenorge App etter at du har gjort deg Digitalt aktiv på vegne av ditt barn. 
 
Helsesykepleierne som jobber på helsestasjonen i Tjeldsund kommune, er for tiden Anne Irene Granhus og Rita Karlsen Høgli.
 
Fagansvarlig helsesykepleier i Tjeldsund kommune er for tiden Susanne Darre: tlf 902 01 496.

Våre konsultasjoner

 • 7-10 dager: hjemmebesøk av helsesykepleier
 • 2-4 uker v/ behov: Helsesykepleier
 • 4-8 uker: Barselgruppe
 • 6 uker: Helsesykepleier og lege
 • 8 uker: Samtale og kartlegging av mors psykiske helse m/ helsesykepleier
 • 3 mnd: Helsesykepleier. Vaksinering.
 • 4 mnd: Gruppe med fysioterapeut og helsesykepleier
 • 5 mnd: Helsesykepleier. Vaksinering
 • 6 mnd: Helsesykepleier og lege
 • 8 mnd: Helsesykepleier
 • 10 mnd: Helsesykepleier
 • 12 mnd: Helsesykepleier og lege
 • 15 mnd: Helsesykepleier. Vaksinering
 • 2 år: Helsesykepleier og lege
 • 4 år: Helsesykepleier
 
 
I tillegg til faste konsultasjoner tilbyr helsestasjonen også:
 • Veiledning med «Psykologisk førstehjelp»/ Hjelpehånda 
 • Foreldreveiledning (CosP/Trygghetssirkelen), ta kontakt.
 • Ekstra hjemmebesøk v/ behov
 • Tidlig-inn: Tidlig Intervensjon (kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner i svangerskapet og ved 8 ukers kontroll).

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

I tillegg til de faste konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. 
 
Helsesykepleier deltar også i Tverrfaglig Team med barnehager i kommunen (tverrfaglig anonym drøfting) og kan bistå med råd og veiledning til personalet i temaer og enkeltsaker. Her kan foreldre selv ta kontakt og delta for å drøfte egen situasjon og få støtte, råd og veiledning i forhold til sitt barn.
 
Hvis du har barn med spesielle behov eller som er kronisk syke eller funksjonshemmede, vil helsestasjonen samarbeide med annet helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbudet.

Helsestasjonen har et spesielt ansvar for å følge med på barn og familier i potensielt vanskelige livssituasjoner og vil sørge for hjelp og oppfølging både til barn og deres foreldre.

Tjenesten er gratis.