Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk helse samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Vi tilbyr helseopplysning, veiledning til foreldre/foresatte og elever, helseundersøkelser, vaksinasjon og individuell støtte samt hjelp ved behov. Helsestasjonen tilbyr:

  • Helsesøster og lege gir råd, støtte og informasjon ved undersøkelse på helsestasjonen.
  • Jordmor/ svangerskapsomsorg
  • Foreldreforberedende kurs
  • Vurdering av fysioterapeut ved behov.
  • Tannpleie etter avtale.
  • Samlivskurs til førstegangs foreldre
  • Åpen dag en ettermiddag i uka. Du treffer helsesøster uten å ha gjort avtale på forhånd.
  • Tilbud om individuell konsultasjon/gruppe.

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed.

Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn