Aktivitets- drifts- og fysak støtte - nytt felles søknadsskjema for alle tre

Retningslinjer og søknadsskjema finnes her - klikk på lenka:

kulturmidler søknadsskjema Tjeldsund pdf.pdf

kulturmidler søknadsskjema Tjeldsund.docx PDF document ODT document

 

 

Svar på søknad gis i løpet av mai/juni, etter søknadsfrist, og det er gjort administrative vurderinger.

Tips om ikke-kommunale tilskuddsordninger

Her legger vi inn tips om tilskuddsordninger, som kan være aktuelle for lag og foreninger å søke på.

Dette er bare forslag, og kommunen har ikke noe ansvar for at disse ordningene er oppdatert. Det er derimot ment som en service, for å hjelpe til med å finne frem til mulige støtteordninger som kan benyttes.

- Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger

- Gjensidigestiftelsen: Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak vi ser etter, er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støtter vi tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

- Fortidsminneforeningen: Tilskudd til igangsetting og tradisjonshåndtverk

- Tilskudd til idrettsslag

- Oversikt fra Midtre Hålogaland Friluftsråd: Tilskuddsordninger2017friluftslivogfysiskaktivitet.pdf

Sparebanken Nord-Norge:

- https://snnstiftelsene.no/

- http://kulturminnefondet.no/soknad/andre-tilskuddsordninger/

-https://statskogmillionen.no/

TROMS FYLKES TILSKUDDSORDNINGER:

- http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/

- http://romforkultur.tromsfylke.no/stotteordninger/

Informasjon fra Forum for Natur og friluftsliv:

http://www.fnf-nett.no/7785.2598.Tilskuddsordninger.html

Kulturprogrammene i EØS-midlene:

https://www.kulturradet.no/eos-midlene/vis-artikkel/-/apne-utlysninger