Det er inngått nye avtaler for veterinærvakttjenesten gjeldende fra 1. januar 2022 for Evenes, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord (unntatt vestsiden av Gullesfjord). Det er inngått vaktavtale med tre veterinærforetak som vil dele på vakttjenesten.
 
Det var i utgangspunktet gjort forsøk på å få etablert en vakttjeneste som skilte mellom stordyr/produksjonsdyr og smådyr/kjæledyr. Dette var ikke mulig å få til, fordi det er for få veterinærer som har anledning til, eller vil, være med på vaktordning.
 
Etter en prosess høsten 2021 med anbud og påfølgende forhandlinger, har det lyktes å få på plass ei felles vaktordning som dekker begge segmentene.
 
Nytt telefonnummer til veterinærvakta
Som et ledd i å forbedre systemet med veterinærvakt, er det etablert et nytt vakttelefonsystem. Veterinærene som deltar i vaktordninga, bruker nå dette systemet for å betjene vakta.    

Det er etablert et telefonnummer via Harstad kommune sitt telefonsystem. Nummeret er 770 27000   

Alle som trenger kontakt med veterinær mellom kl. 16.00 og 08.00 på hverdager, i helgene eller på bevegelige helligdager, skal ringe dette nummeret.

Dette uansett om det er stordyr/produksjonsdyr eller smådyr/kjæledyr det gjelder. De vil da automatisk bli rutet til den veterinæren som til enhver tid har vakt. Dersom dette nummeret ringes på dagtid i ukedagene, vil de få ei melding opplest om at dette er vakttelefon som ikke er betjent på dagtid i vanlige ukedager, og at de må kontakte en åpen veterinærklinikk eller sin produksjonsdyrveterinær.

Det nye vakttelefonnummeret er allerede operativt og kan tas i bruk nå.