Det vil komme informasjon om hvordan du som innbygger og frivillig kan bidra inn mot våre nye innbyggere i kommunen. 

Det er ønskelig at frivillige lag og foreninger og andre frivillige bidrar i integreringprosessen når den tid kommer. Situasjonen er enda uavklart, mer informasjon vil komme enten i form av informasjon på hjemmesiden, eller at det blir invitert til samarbeidsmøte. 

Flere innbyggere har tatt kontakt om det vil bli behov for innsamling av både klær, leker og diverse. Dette er det ikke tatt et standpunkt til, men om det skulle bli behov vil det komme informasjon om dette også.