Tjeldsund kommune vedtok i mars å bosette 30 flyktninger fra Ukraina i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI. Tjeldsund kommune jobber effektivt for å skaffe boliger og klargjøre disse for innflytting for de som kommer for å bosette seg i vår kommune.

Kommune skal også være vertskommune for to mottak. På disse mottakene er det anmodet om å innkvartere ca. 150 flyktninger til sammen. Kommunen kommer ikke til å offentliggjøre informasjon om når flykningen ankommer vår kommune, verken for bosetting eller i mottak. Dette for å verne om menneskenes rett på privatliv. Vi håper innbyggerne og media har forståelse for dette.

Alle deler av kommunen jobber nå intensivt og bredt for å klargjøre kommunale tjenestetilbud for å imøtekomme behovene og rettighetene flyktningene har. Kommunen oppfordrer lokalsamfunnet til å være inkluderende og åpen for kontakt med de som kommer til vår kommune. En god integrering har veldig stor betydning for et menneskes verd og følelse av aksept. Uansett hvilke flyktninger som måtte ankomme vår kommune er dette mennesker i krise og som mest sannsynlig har sett og opplevd krig den siste tiden. De vil trenge følelsen av trygghet, aksept og inkludering.