Hjemmetjenesten midt  har hovedkontor ved Skånland sykehjem og dekker Evenskjer og omegn til fylkesgrensen Nordland, samt Kongsvik området.