Hjemmetjenesten midt har hovedkontor ved Skånland sykehjem.

Hjemmetjenesten midt dekker området fra Fiskfjord - Hårvik (kommunegrensen) og området fra Tjeldsund bru til grensen mot Evenes, og ned mot Breistrand.