Tjeldsund kommune ble opprettet 1. januar 1909 ved at Lødingen kommune ble delt inn i de to kommunene Lødingen og Tjeldsund.