Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Omsorgsboliger for utviklings- og funksjonshemmede

Enhetsleder:
Per Eivind Horn
Telefon: 917 45 484
E-post: per.horn@tjeldsund.kommune.no

Avdelingsleder:
Ann Helen Johnsen
Telefon: 902 35 947
E-post: ann.johnsen@tjeldsund.kommune.no

 

 

Avdelingen består av to bofellesskap med døgnbemannede omsorgsboliger til mennesker med utviklings- og funksjonshemminger.

Formål

  • Tilrettelegge for mestring av funksjonshemming, utviklingshemning og/eller autismespekterforstyrrelser av moderat til alvorlig grad.
  • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer for denne gruppen.
  • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og samtidig ha en aktiv og

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemning og/eller autismespekterforstyrrelser av moderat til alvorlig grad.

Tjenestebeskrivelse

  • Beboere i boligene regnes som hjemmeboende, ikke i institusjon. De disponerer boligene selv.
  • Beboere får tjenester etter enkeltvedtak basert på individuell vurdering.
  • Tilrettelagte tjenester innebærer praktisk bistand/opplæring i ADL- ferdigheter, veiledning til selvstendighet i dagliglivets gjøremål. I tillegg tildeles nødvendig helsehjelp etter enkeltvedtak.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk