Med kreftsykdom følger ofte mange og sammensatte problemer for både den syke og for pårørende. Mange kan få praktiske og økonomiske problemer, mens andre kan slite med fysiske plager fra sykdommen.

Har du eller noen av dine nærmeste fått en kreftdiagnose?

 • Trenger du noen å snakke med for råd og veiledning?
 • Venter du på å få starte med behandlingen, eller er du under behandling?
 • Sliter du med bivirkninger eller ettervirkninger av behandlingen?
 • Er du ferdig med behandlingen og ”svever i et tomrom” – hva nå?
 • Er du pasient eller pårørende som har det vanskelig for tiden?
 • Er det mye å holde oversikt over?

Som kreftkoordinator kan jeg bidra ved å:

 • Gi støtte og veiledning i en vanskelig situasjon
 • Informere om behandling, for eksempel cellegift og strålebehandling
 • Være et bindeledd mellom legen, deg og spesialisthelsetjenesten, samt ved behov formidle kontakt med ulike faggrupper
 • Informere om ulike rettigheter, økonomiske støtteordninger, kurs, rehabilitering, støttegrupper innenfor kreftomsorgen.
 • Gi hjelp og veiledning hvis du har ulike plager som for eksempel smerter, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende
 • Bistå med å holde oversikt over timer/ kontroller, resepter, behandling og så videre

 

 

Tjeldsund og Evenes har kreftkoordinator i 50 % stilling. Koordinatoren har kontor på Fjelldal, og foretar hjemmebesøk i begge kommunene.

Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet.

Tjenesten er gratis.