1.06.2012 startet Astrid Bertheussen opp som felles kreftkoordinator for Evenes, Tjeldsund og Skånland.

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg, og er nå kommet godt i gang med arbeidet for å bistå kreftrammede i våre tre kommuner. Hun har kontor på Fjelldal, men foretar hjemmebesøk i alle tre kommunene. Kreftkoordinatoren er tilgjengelig for alle kreftrammede, uansett alder og kreftform, og deres pårørende gjennom hele pasientforløpet.

Med kreftsykdom følger ofte mange og sammensatte problemer for både den syke og for pårørende. Mange kan få praktiske og økonomiske problemer, mens andre kan slite med fysiske plager fra sykdommen.

Eksempler på hva hun kan bidra med dersom du eller noen av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose:
- Gi støtte og veiledning i en vanskelig situasjon
- Informere om behandling, for eksempel cellegift og strålebehandling
- Være et bindeledd mellom legen, deg og spesialisthelsetjenesten, samt ved behov formidle kontakt med ulike faggrupper
- Informere om ulike rettigheter, økonomiske støtteordninger, kurs, rehabilitering, støttegrupper innenfor kreftomsorgen
- Gi hjelp og veiledning hvis du har ulike plager som for eksempel smerter, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende
- Bistå med å holde oversikt over timer/kontroller, resepter, behandling og så videre

Tjenesten er gratis. Brosjyrer er lagt ut på alle legekontorene i de tre kommunene.

 

Kontaktinformasjon:
Ring mobiltelefon 950 35 825
Send e-post til
astrid.bertheussen@tjeldsund.kommune.no

Kreftkoordinator er tilgjengelig for kontakt på telefon mandag – fredag 08.00 – 15.30.

Legen eller sykehuset kan også formidle kontakt.

Besøksadresse og postadresse er i Tjeldsund kommune:
Helsesenteret, 9441 Fjelldal

Hjemmebesøk foretas fortrinnsvis mandag og onsdag samt enkelte tirsdager/torsdager.