Harstad krisesenter er et helhetlig lavterskeltilbud til både kvinner, menn og barn i Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland og Tjeldsund som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Tilbudet omfatter:
Samtaler til både kvinner. menn og barn som har vært utsatt for overgrep, krenkelser og vold i nære relasjoner.
Et midlertidig botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn.
Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssitusjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging.
Krisesenteret arbeider etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp".
Harstad krisesenter driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe som vektlegges. Harstad Krisesenter er partipolitisk og religiøst nøytralt.

Er du utsatt for vold eller kjenner du noen? Lever du i et krenkende forhold, eller blir du utsatt for psykisk eller fysisk vold? Du er ikke alene, søk hjelp hvis du kjenner deg igjen!

Husk at:

  • Du kan være anonym
  • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
  • Ingen av våre tjenester koster deg noe

Kontaktinformasjon

E-post: krisesenteret@harstad.kommune.no
Telefon: 991 61 922 /Telefon for menn: 902 62 515
Hjemmeside: http://www.harstadkrisesenter.no

Adresse:
Postboks 379
9484 Harstad

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.