Hva er sentral godkjenning?

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Du kan lese mer om kravene til sentral godkjenning her. 

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Hvem kan søke sentral godkjenning?

Sentral godkjenning gis til foretak, etater og andre offentlige organer. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Foretak fra en annen EØS-stat eller fra et land omfattet av WTO-avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket på tidspunktet for fornyelse kan dokumentere at det oppfyller vilkårene for godkjenning.

Enten foretaket skal sende inn søknad for første gang, fornye eller endre må det sendes inn en søknad via direktoratets elektroniske brukerportal.

Se hva du trenger til søknaden.