Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Spillemidler

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no.

Innmelding av nye anlegg: 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Frister:

Frist for søknad inn til kommunen via anleggsregisteret er 15. oktober

Idrettshall Sandstrand

Spillemidler til kulturarenaer

Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

soluret

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om midler til;

- Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg.

- Turkart og orienteringskart

- Skilting/merking av turveier, turløyper og turstier

- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (Håndteres av DNT)

Marka BK

MOMSKOMPENSASJON

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg


Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk