Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spillemidler

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om midler til;

- Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg.

- Turkart og orienteringskart

- Skilting/merking av turveier, turløyper og turstier

- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (Håndteres av DNT)

Marka BK

MOMSKOMPENSASJON

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg


1