Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spillemidler

Spillemidler til kulturarenaer

Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

soluret

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om midler til;

- Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg.

- Turkart og orienteringskart

- Skilting/merking av turveier, turløyper og turstier

- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (Håndteres av DNT)

Marka BK

MOMSKOMPENSASJON

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg


1