Besøksadresse:Skånlandsveien 72/76, rådhuset
Postadresse: Postboks 240, 9439 Evenskjer

Flyktningenheter arbeider med
- Bosetting av flyktninger
- Ansvar for gjennomføring av Introduksjonsprogrammet
- Råd og veiledning til flyktninger
- Informasjon om flyktninger, lover og rettigheter