Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Tjeldsund - en tospråklig kommune

Dielddanuori suohkan - Tjeldsund kommune er en av 13 samiske språkforvaltningsområder i Norge, og er den sørligste språkforvaltningskommunen i Troms og Finnmark fylke.

Tjeldsund kommune ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk 1.juli 2020. Innlemmelsen i forvaltningsområdet for samisk språk innebærer blant annet at norsk og samisk er likestilte språk. Dette gir kommunens innbyggere språklige rettigheter i kontakt med ulike offentlige organer, jfr. Samelovens kapittel 3 Samisk språk. Samisk språk skal så langt som mulig synliggjøres i alle kommunale virksomheter, blant annet gjennom skilting av kommunale bygninger på begge språk. Kommunen er også etter Samelovens språkregler forpliktet til å legge forholdene til rette slik at ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk, samt at informasjon og annonsering skal være på norsk og samisk.

For å oppnå kravene, mottar kommunen årlig tospråklighetstilskudd fra Sametinget. Samarbeidsavtalen mellom Tjeldsund kommune og Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene ble vedtatt av sametingsrådet 30.august 2022 og i Tjeldsund kommune i sak KST 15/22. Det jobbes med å få samarbeidsavtalen underskrevet i løpet av høsten.

Kommunen vil arbeide systematisk for å oppfylle forpliktelsene vi har som forvaltningskommune. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk