Beskrivelse av tjenesten:

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjon og finnes på alle skolene i kommunen.
 
Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade, og er en del av den lovpålagte tjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier, samt lege v/ enkelte konsultasjoner. Helsesykepleier har kontor på skolen og er tilstede faste dager i uken.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme mestring og god helse hos skolebarn, og skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale. Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

Ta derfor kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er noe du lurer på, eller vil snakke om. Det kan være fysiske-, psykiske eller sosiale utfordringer. Helsesykepleier er på skolen til fastetider, har "åpen dør" og tar imot henvendelser på telefon. Vi ønsker kontakt med alle nye elever på skolen.
 
Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Tjenesten omfatter:

• Helseundersøkelser, helseopplysning og råd- og veiledning, individuelt, grupper og klassevis i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon.
• Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.
• Foreldreveiledning v/ behov (COS P, PMTO)
• Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og deltar på skolens ressursmøter/ Tverrfaglig team. Tverrfaglig team består av: Rektor v/ skolen, helsesykepleier, barnevernstjenesten og PPT. Vi drøfter saker anonymt. Her kan også foreldre selv ta kontakt for å delta for å få veiledning og råd ved bekymring og behov.

Program for skolehelsetjenesten:

1. trinn
 • Helsesykepleier deltar på foreldremøte for å informere om skolehelsetjenesten
 • Skolestart-helseundersøkelse hos helsesykepleier som skal bidra til å etablere en første kontakt, og videre dialog med barnet og foreldre om utvikling, trivsel og vaner og valg som påvirker helsen.
  Lege gjør somatisk undersøkelse. 
 
2. trinn
 • Tilbud om kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)
 
3. trinn
 • «Helsestund» Undervisning i klasse med tema fysisk og psykisk helse.
 • Måling av høyde og vekt.
 
6. trinn
 • Pubertetsundervisning 
 • Tilbud om kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 
7. trinn
 • Tilbud om vaksine mot Humant Papillomavirus (HPV)
 
8. trinn
 • Helsesamtale 
 
9.trinn
 • Seksualundervisning
 
10. trinn
 • Tilbud om vaksinering m/ Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste (Boostrix polio).
 
 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må vi likevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foresattes samtykke. Helsesykepleier er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, og er en fast deltaker i skolens tverrfaglige samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra foresatte.

Når er helsesykepleier på min skole?

Helsesykepleier i Tjeldsund kommune har kontor på Evenskjer, i samme bygg som ETS medisinske senter. I tillegg drar helsesykepleierne ut på de fire skolene som er i kommunen. Se oppslag på skolen når helsesykepleier er tilstede på din skole. 
 
Skånland skole (barne- og ungdomsskole)

Mandager og fredager: Stine Johnsen, sykepleier, telefon 907 58 384
Torsdager: Susanne Darre, helsesykepleier, telefon 902 01 496

Ramsund skole (barne- og ungdomsskole)
Mandager: Hilde A. Winther, helsesykepleier, telefon 468 86 325
Torsdager: Anne Irene Granhus, helsesykepleier, telefon 915 28 350

Grov skole (barne- og ungdomsskole)
Onsdager og torsdager:  Stine Johnsen, sykepleier, telefon 907 58 384

Sandstrand Montessoriskole (barneskole)
Torsdager: Hilde A. Winther, helsesykepleier, telefon 468 86 325


Susanne Darre, fagansvarlig helsesykepleier telefon 902 01 496