Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse.

 

 

Vårt kommunevåpen blir et blått antoniuskors på sølv bunn. Blått antoniuskors med hvit bunn brukes til flagg.

Tjeldsund kommunevåpen.pnglogotjeldsund.png

 

Historikk bak kommunevåpen

I mars 1988 utlyste Tjeldsund kommune en konkurranse, for andre gang, om forslag til kommunevåpen. Det var viktig å finne et forslag som kunne godkjennes både av Riksarkivaren og Tjeldsund kommunestyre. Det var stor interesse for konkurransen. 3 forslag som ble sendt inn til konkurransen lå til grunn for utformingen av kommunevåpenet. Antoniuskorset symboliserer Tjeldsundet og Ramsundet som møtes og som binder sammen Fastlandssiden, Tjeldøya og Hinnøysiden.

Arvid Sveen fra Vadsø gjorde den siste utformingen og tegningene på våpen, flagg og segl. Kommunevåpenet – et blått antoniuskors på sølv bunn. Forslaget ble vedtatt i Tjeldsund kommunestyre 19. desember 1988. Riksarkivet anbefalte også at våpenet skulle bli godkjent ved kongelig resolusjon. I statsråd 29. juni 1990 er bestemt: «Tjeldsund kommunestyres vedtak 19. desember 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.