Tilskudd til boligbygging

Kommunestyret i Tjeldsund vedtok i møte 30.03.2022 retningslinjer for tilskudd til boligbygging.

Tilskuddet kan gis til privatpersoner som ønsker å bygge ny bolig i Tjeldsund kommune, og inngår som en del av egenkapitalen for å få finansiert boligen. Søknad ihht. retningslinjene kan sendes til Tjeldsund kommune.

 

Retningslinjer for tilskudd til boligbygging