Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Folkehelseoversikten 2020

I Folkehelseloven §5 står det at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

Forside folkehelseoversikten

Program for folkehelse - Ungdomsmedvirkning

Fra 2019 har Program for folkehelse-arbeid i kommunene pågått i Troms. Folkehelseprogrammet er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Satsingen skal pågå til 2025 i Troms.

5
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk