Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge og Norges Skiforbund vil ha ti nye anlegg for lek med snø, læring på ski – og selvfølgelig god bålkos – i Nord-Norge. Samfunnsløftet og Skiforbundet vil derfor oppfordre kommunen til å bli med på prosjektet «Skileik i lag».

Et skileikanlegg, eller basisanlegg som det også kalles, er lekende og utfordrende parker – som gjennom det naturlige terrenget gjør at man lærer seg nye teknikker.

Det viktigste prinsippet i et slikt anlegg er at det legger til rette for egenorganisert aktivitet, fordi det er landskapet som underviser deg. Derfor vil nok de fleste tilpasse terrenget slik at svingene, løypene og hoppene kan skape gode ferdigheter. I tillegg kan søknadene til «Skileik i lag» inneholde anlegg for å produsere snø, lys og løypemaskiner. Prosjektene vi støtter inkluderer også benker, gapahuker, bålpanner eller grillhytter som inviterer alle til å bruke anlegget og bli kjent med andre i lokalsamfunnet, med eller uten ski på beina.

I begynnelsen av mars blir ti nordnorske lokalsamfunn plukket ut og får hjelp fra Skiforbundet for å planlegge og bygge anlegget – og inntil 1.000.000 kroner fra Samfunnsløftet for å realisere planene. I tillegg betaler og signerer Samfunnsløftet de delene som gjør anlegget til en lokal møteplass for flere generasjoner.

Utover dette legger ikke Samfunnsløftet og Skiforbundet krav til hvordan skileikanlegget eller basisanlegget skal se ut.

Du kan søke om midler til skileikanlegg her!

Vil du vite mer før du søker? Ta kontakt!

Søknadsfrist: 15. februar 2020.