Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Velkommen til Ungdomstilbudet på Paviljongen

Denne tirsdagen er det Glenn og Marcus som tilrettelegger for fysisk aktivitet og gode samtaler. 

Unge fra alle skolekretsene fom. 7. klasse er hjertelig velkommen.

Har du lyst å låne utstyr fra BUA før påske, så hjelper Glenn deg. 

Marcus holder Bryterommet åpent for alle som vil være fysisk aktive.

OBS. Vi har neste åpningsdag tirsdag 11. april.

Vi sees på Paviljongen, det gule bygget bak Skånland skole.

Glenn spiller fotballspill

Søk gave fra 68° Nord-bidraget

Sparebanken 68Nord vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb, for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb som lokalbanken ønsker å delta i. 

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke. 68Nord-bidraget er en ordning hvor de ønsker å støtte bredt. De deler derfor ut mindre beløp, til mange. Øvre beløpsgense er på maksimalt 10 000,- i støtte

Logo 68 gr. Nord

Friluftslivets ferdselsårer skal kartlegges

https://www.halogaland-friluftsrad.no/meny/aktiviteter-og-prosjekter/friluftslivets-ferdselsarer/tjeldsund

På denne nettsiden er et digitalt kart som i hovedsak vil inneholde alt som er relevant for Ferdsesåre-planen.

I dette er det lagt inn noe data som var i kartgrunnlaget fra før (disse må oppdateres og er unøyaktige) og det som vi har startet på, altså skiløyper.

Vi håper lag og foreninger, tar kontakt med ved feil og mangler i kartet. Det vil nå være mange mangler i kartet, da vi akkurat har startet, men vi er avhengig av tilbakemeldinger for å finne alt.

Kontakperson: 

Marius Saunders, Prosjektleder ferdselsårer og tilrettelegging

Midtre Hålogaland friluftsråd, Tlf. 932 90 788

Ev. kontakt Janne Johansen, tlf. 90767222, janne.johansen@tjeldsund.kommune.no

Kart over Tjeldsund

Småbarnstreff på Evenskjer

Hei alle småbarnsforeldre i Tjeldsund.

Nå starter småbarnstreffet opp igjen, onsdager kl 11-13. Avsvarlig, og intervall avtales i gruppa.

Kontaktperson: Sandra Tyssø, tlf. 97 95 85 04. Dere blir lagt i ei Facebook-gruppe, slik at dere blir oppdatert dersom treffet noen ganger endrer tidspunkt e.l. 

Velkommen - Spre ordet

Barnevogn

Ungdomstilbudet på Paviljongen

Det er flott at unge fra de ulike skolekretsene møtes på Paviljongen hver tirsdag. Her kan du game, trene, spille spill, eller bare slappe av.

Har du lyst å låne noe utstyr fra BUA, er muligheten til stede. Masse spennende aktivitetsutstyr.

Tilbudet er fra 7. klasse, en felles møteplass for ungdom.

Vi sees på Paviljongen, det gule bygget bak Skånland skole

Fotballspill

Internasjonal kafe i Tjeldsund

Det står respekt av det frivillige arbeidet som Helen og Bill Lovelace sammen med Gudmund Johnsen gjør for våre nye landsmenn.

Hver lørdag ettermiddag arrangerer de Internasjonal kafe, og bidrar til inkludering og tilhørighet. 

Ivrige deltakere i brettspill

Foredrag om nordnorske sagn og eventyr

Velkommen til foredrag i regi av Den Kulturelle Spaserstokken.

Tjeldsund kommune i samarbeid med lag og foreninger inviterer til spennende foredrag rundt om i bygdene. 

Alle er hjertelig velkomne til å delta på ett eller flere av foredragene om nordnorske sagn og eventyr.

Plakat med tekst og logo Sør-Troms museum og Tjeldsund kommune
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk