Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

FRITIDSKASSEN - for barn og unge 6-19 år, fritidsaktiviteter for alle

Her er første informasjon. 

Formål:

Forhindre utenforskap, bidra til inkludering og økt livskvalitet.

Vær med å viske ut forskjeller

Målgruppe:

Barn og unge 6-19 år, bosatt i Tjeldsund kommune.

Disse kan be om refusjon:

Alle lag og foreninger i Tjeldsund kommune som tilbyr aktiviteter for barn og unge, inkl. ETS kulturskole

Fritidskasse

Kulturmidler og VAR (vann, avløp og renovasjon) - velkommen til å søke

Etter søknad kan Tjeldsund kommune yte støtte til frivillige organisasjoner som driver, eller vil starte kulturvirksomhet.

Tilskuddstyper:

  • Driftstilskudd til kultur, idretts og friluftsarbeid
  • Aktivitetstilskudd - tiltak og prosjekter. 
  • Støtte til dekning av utgifter til vann, avløp og renovasjon
  • Støtte til utbedring av universell utforming
Foto: Elisabeth Dybvik Kristiansen

Friluftsskoler Kongsvik og Evenskjer

Denne uken arrangeres Friluftsskoler i Grov og Fjelldal/Ramsund.
I august blir det Friluftsskoler i Kongsvik og på Evenskjer, og nå er påmelding til disse åpne. Bli med på spennende sommeraktiviteter!

 

Friluftsskole_Kongsvik56

Friluftskveld - Friskliv ung

Onsdag 22. juni var det Friluftskveld på Isbadestranda på Evenskjer. Arrangementet var et samarbeid mellom Tjeldsund kommune, ved Friskliv Ung, og Midtre Hålogaland Friluftsråd. 

Friluftskveld3

Informasjon om FRITIDSKASSE og UTSTYRSSENTRAL

Lag og foreninger i Tjeldsund kommune ønskes velkommen til dialogmøte, informasjon om nye tiltak for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. 

FRITIDSKASSE: økonomisk støtte til kontigent, utstyr, turer m.m.

UTSTYRSSENTRAL: gratis utlån av sports-og frilutftsutstyr.

Dialogkveld med lag og foreninger2

Spillemiddeltildelinger i Tjeldsund

Totalt kom det inn 199 søknader om spillemidler, hvorav 87 fikk innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet.

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) sier at dette viser at behovet for midler til nye anlegg er langt større enn det de tilgjengelige rammene kan innfri.

– På grunn av etterslepet av midler vil det fortsatt være slik at mange søkere må vente på spillemidler til senere års fordelinger, men jeg vil på det sterkeste oppfordre de lag og foreninger som ikke fikk innvilget sin søknad i år, til å søke igjen neste år. 

Hallen3
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk