Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Søk om støtte fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner.

Du kan søke når som helst på vårt elektroniske søknadssenter.

Kulturminnefondet, logo

Åpning av Frivillighetens år

Vi markerer åpningsdagen for Frivillighetens år tirsdag 18. januar.
Enhet for kultur og folkehelse vil denne dagen holde stand utenfor Rådhuset
fra kl. 15 – 17.

Frivillighetens år

Nå kan frivillige organisasjoner søke koronatilskudd for november og desember 2021

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Du må gjennom seks ja/nei-spørsmål før du kommer til søknadssiden.

LOtteri-og stift

Søk midler for å arrangere VÅR DAG

Frivillighetens år har allerede delt ut første gavesekk til lokale lag og foreninger som skal markere sin VÅR DAG. Men i Frivillighetens år 2022 varer jula lengre enn til påske, og gjennom 2022 kan lokallag der sentralorganisasjonen har valgt seg sin dag, søke om inntil 25 000 kroner i støtte til lokale markeringer. Neste søknadsfrist er 7. februar, og du kan søke fra 17. januar.

Her finner du mer informasjon om VÅR DAG og hvordan du kan søke.

Det er viktig at sentralorganisasjonen først velger seg en dag der de vil feire og synliggjøre hele organisasjonen. Deretter kan lokallag søke om støtte til en markering i sitt nærområde på den dagen sentralorganisasjonen har valgt! I kalenderen kan du se hvilke organisasjoner som har valgt seg sin dag. 

Finner du ikke din organisasjon? Det er ikke for seint å registrere en dag! Ta kontakt på vardag@frivillighetnorge.no for å få vite hvordan.

Frivillighetens år

Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon

Bufdir vil informere om at tilskuddsordningen «Universell utforming – kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon» - utlysning for 2022 nå er kunngjort og at søknadsskjemaet er publisert.

Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til:

• Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming  

• Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming

• Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

 

Logo Buf

Julekino

Onsdag og torsdag denne uka var det gratis julekino for barn og ungdom med familier i Tjeldsund.

20211208_173540
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk