Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter kultur- og folkehelse

Lag og foreninger - søknadsmuligheter ifb. m/korona-dugnad

16. mars lanserte Samfunnsløftet sin nye dugnadsløsning, for å gjøre det enkelt for lag, foreninger, organisasjoner og klubber å søke om støtte til å gjennomføre dugnad i koronakrisen. Ordningen ble raskt populær, og flere idrettslag, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon fikk raskt støtte til å opprettholde og styrke sine aktiviteter i krisen.

Søk friluftsmidler fra Statsskog

Statskog tror friluftsliv i norsk natur blir mer aktuelt enn noen gang, og håper folk søker på midler til små og store prosjekt.

Statskog setter av en million kroner årlig til bruk i samspill med frivillige organisasjoner landet rundt som jobber med friluftslivstiltak. Det kan være bidrag til en kano, en benk på en utsiktsplass, utbedring av stier og hva som helst som fremmer friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur. Søknadsvinduet er åpent i april.

 

Idrettslag - slik kan dere gjennomføre digitale årsmøter

På grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen er det veldig mange idrettslag som ikke får gjennomført sine årsmøter på tradisjonelt vis. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene tilbyr nå Norges idrettsforbund en gratis løsning som gjør at de kan gjennomføre årsmøter digitalt.
 
Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni
 

Kommunale kulturmidler 2020 - utsatt

I disse tider vil vi selvfølgelig utsette søknadsfristen for kommunale kulturmidler. Det kommer nytt søknadsskjema,.

Fristen for å søke kulturmidler blir utsatt inntil videre. Nærmere informasjon kommer når vi har mer oversikt over situasjonen.

Informasjon blir lagt ut på hjemmesiden og Facebooksiden. Inntil videre har dere andre og viktigere ting å tenke på. Ta vare på hverandre.

Frivillighetssentralen og Folkebibliotekene stenger

Med henvisning til nylig avholdt pressekonferanse om nasjonale tiltak for å begrense og stoppe coronaviruset så stenges bibliotekene og Frivillighetssentralen for besøkende fra og med i dag. Stengingen gjelder inntil videre.

ETS Kulturskole stengt ifb. med Koronaviruset

Etter en helhetlig vurdering iverksettes midlertidig stopp i undervisningen på ETS-kulturskole av hensyn til elever, foresatte og lærere.  ETS-kulturskole i samarbeid med Evenes kommune observerer status fortløpende.

Stenger idrettshaller og gymsaler

Beredskapsteamet beslutter herved at idrettshallene/gymsalene/basseng stenges for aktiviteter etter skoletid,  fom i dag, 11/3-20  – og inntil videre.

Videre anbefaler vi IL Santor om og følge samme restriksjon.

Lag og foreninger - info. ifb. med KORONA

Beredskapsgruppen i Tjeldsund kommune har besluttet at arrangement i kommunen som omfatter mer enn 50 deltakere avlyses/utsettes.

Dette etter enighet med alle kommunene i Troms og Finnmark i samråd med fylkesmannen.

 

1 | 2