Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Ungdomstilbud - onsdager

Ale ungdommer i Tjeldsund kommune f.o.m. 7. klasse - velkommen til møteplassen på Evenskjer. Vi har åpent hver onsdag kl 14.00-17.00

Håper vi sees i dag.

Håper også unge fra alle skolekretsene har mulighet for å komme innom. 

Vi jobber med transporttilbud, men dette vil ikke være klart for etter nyttår.

bordtennis

Flott åpning av BUA Tjeldsund

Denne uka var det storstilt åpning av Tjeldsund kommune sitt nye ungdomstilbud.

Tjeldsund ungdomsråd i samarbeid med kultur og folkehelse har sammen jobbet frem dette tilbudet, som skal være for alle unge i hele kommunen.

Leder i Tjeldsund ungdomsråd, Emilie Kristoffersen, fikk det ærefulle oppdrag å klippe snora – og dermed ble BUA og huset offisielt åpnet.

snorklipping

Invitasjon til innspills-møte om spillemiddelordningen

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspills møte om spillemiddelordningen for anlegg og fysisk aktivitet 5. januar 2023. Statssekretær Gry Haugsbakken, i Kultur-, og likestillingsdepartementet, vil lede møtet og ber om innspill på temaene som er vedlagt i invitasjonen. Det vil bli innlegg fra organisasjoner som forholder seg til spillemidlene og det vil være mulighet for innspill fra salen. Det er ønskelig at politikere, representanter fra frivilligheten samt friluftsrådene deltar på møtet. 

Logo fyleskommunen

Nyansatt hos Frivillighetssentralen

Siv Ellen Jakobsen er tilsatt som leder av Frivillighetssentralen i Tjeldsund kommune. Hun starter opp i jobben i midten av januar.

Siv Ellen jobber i dag som barnevernskonsulent i Tjeldsund kommune. Hennes bakgrunn, engasjement og store kontaktnett tror vi blir nyttig i jobben som skal gjøres hos Frivillighetssentralen.

Samtidig takker vi Laila Benjaminsen for hennes store engasjement og gode jobb som leder av Frivillighetssentralen siden 2016. Hun vil jobbe i 20 % stilling ut året, for å avslutte ulike prosjekter. I denne perioden vil det bli litt mindre drift hos sentralen, samtidig som alle frivillige oppfordres til å opprettholde sitt engasjement for frivilligheten.

Siv Ellen

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Logo Buf

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd - samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025.

Søknadsfrist: 1.november 2022

Samisk kulturminne

Biblioteket arrangerer Samisk fortellerstund, turne i Tjeldsund

I samarbeid med Bok-og kulturbussen i Sør-Troms har vi "Samisk fortellerstund" denne uke.

Bok-og kulturbussen kjører til barnehager og skoler i Tjeldsund kommune. De får besøk av forfatter og forteller STINA FAGERTUN og barnehagepedagog CATRINE PEDERSEN.

De reiser rundt og forteller eventyr, som mange aldri har hørt, eller det er så lenge siden at de nesten er avglemt. De har med seg mange spennende effekter. I tillegg lærer barna samiske ord og begreper, som hva heter god dag på samisk og hva heter vinden. Barna får innblikk i samiske fortellinger, høre og kanskje lære en joik og får lære litt mer om den samiske kulturen

 

Bibliotekbussen, samisk

Hjelp til å slutte å røyke?

Helsedirektoratet arrangerer røykesluttkampanjen Stopptober i oktober, og oppmuntrer da til å være røykfri i 28 dager. Ifølge forskning femdobles sjansen for å klare å slutte for godt om du holder deg røykfri i 28 dager.

Web

Søk støtte til allmennyttige formål

Prosjekter vi støtter

  • Fritidstilbud rettet mot barn og unge. Tiltak som har fokus på utenforskap og psykisk helse blir prioritert.
  • Tiltak som fremmer trivsel og aktivitet for eldre.
  • Tiltak som aktiviserer og engasjerer unge som er med på å støtte miljø og klimaendringer.
  • Tiltak med fokus på ungdom og utdanning. Vi ser særlig etter tiltak som bidrar til at flere unge fullfører videregående opplæring.
  • Juletilstelning til de som har få eller ingen å feire jul sammen med.
    Her kan du lese mer om støtte til juletilstelninger.
  •  
snn-sparebankstiftelsen-over-cmyk-neg
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk