Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Ordningen er behovsprøvd.

 

Aktuelle linker:


Les mer om startlån
Søknadsskjema for startlån og tilskudd

 

Spørsmål?

Ta kontakt med:
Knut Bjarne Simonsen, fagansvarlig innfordring / fakturering
Telefon: 906 95 309
Send oss en e-post