Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Ordningen er behovsprøvd.

 

Aktuelle linker:


Les mer om startlån
Søknadsskjema for startlån og tilskudd