Tjeldsund kommune har ikke eiendomsskatt.

Unntaket er skatter på verker og bruk.