Nå i januar 2024 blir det sendt en skatteseddel med informasjon om ny takst og detaljert utregning av denne, hvor mye man må betale i eiendomsskatt, og klagemuligheter. Det blir også lagt ut eiendomsskattelister for hele kommunen.

Hva har blitt taksert?

I utgangspunktet har alle eiendommer i kommunen blitt taksert etter prinsipp som sikrer likebehandling. Hovedgruppene av eiendommer som blir taksert er:

  • Boliger
  • Hytter og fritidshus
  • Våningshus på gårdsbruk
  • Garasjer til boliger
  • Naust
  • Tomter
  • Næringsbygg og forretningsbygg
  • Andre bygg og eiendommer

 

Eiendomsskatteliste

Eiendomsskattekontoret vil hvert år lage ei eiendomsskatteliste der alle eiendommene blir ført med adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnet skattebeløp.

Eiendomsskattelista blir i år lagt ut i midten av januar.
Etter eiendomsskattelova §15 skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 3 uker. 

Eiendomsskatteliste for 2024 finner du i vedlegget.

Eiendomsskattelista blir også lagt ut i papirformat hos resepsjonen på rådhuset på Evenskjer.  

 

Nyttig lenke 

Eiendomsskattelova
Arealmåling
Rammer og retningslinjer 2024
Skatteliste 2024

 

Har du spørsmål ta kontakt på e-post eiendomsskatt@tjeldsund.kommune.no