• Trøsen - Ved det kommunale avløpsanlegget – Breistrandveien 27
 • Sandstrand - Kløvet ved veikryss/utkjøring Nyveien-Kjellåsen kartkoordinat 68.668443,16.782563
 • Sandneset/Miklevollen - Molock løsning Koordinat: 68,66771°N 17,11398°Ø
 • Skoddeberg - Vaggenusbekken - Ved utkjøringen på oversiden av veien ca 1.8 km fra avkjøring Vassbotn mot Grov – koordinater: 68,57676°N 17,25175°Ø
 • Tjeldsund bru, FV 825 ved brufoten
 • Skaret, Fjelldalsveien 182
 • Snuplass Myklebostad
 • Ramsundbrua på Tjeldøya siden
 • Sand
 • Valvågen
 • Straumen
 • Kjerfjorden
 • Tjeldnes snuplassen
 • Hårvika
 • Fiskefjorden
   

Oversikt og kart finnes på HRS sine sider: Hytte- og Fritidsrenovasjon

 

Vi ber alle respektere følgende:

 • Denne ordningene er utelukkende ment for abonnenter med fritidsrenovasjon i Tjeldsund kommune
 • Abonnenter skal sortere som angitt på innsamlingstedene.
 • Grovavfall skal ikke deponeres på disse innsamlingspunktene.

 

Bioposer for fritidsabonnenter, vil abonnenter kunne få utdelt på følgende steder:

 • Matkroken i Grovfjord
 • Best Tovik  
 • YX Sørvik
 • Coop Extra i Evenskjer
 • Bunnpris i Ramsund