Barnevern

Barnevern

Anne Grethe Solbu

fagansvarlig barnevern

Tlf: 917 34 738

Barnevern

Anne-Marit Nilssen

saksbehandler

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 95 93 31 57

Barnevern

Bjørn Jakobsen

saksbehandler

Barnevern

Siv Ellen Jakobsen

saksbehandler

Barnevern

Solbjørg Borgan

saksbehandler

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Bibliotek Evenskjer

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Frivillighetssentralen

Kultur og folkehelse

Laila Benjaminsen

leder frivillighetssentral

Tlf: 418 06 952

Støtte/Stab

Administrasjon

Elna Sara

informasjon- og språkkonsulent - samisk

Tlf: 481 33 326

Administrasjon

Liv Marit Torbergsen

rådgiver stab/støtte

Tlf: 905 04 318

Støtte/Stab

Elin Dalberg

rådgiver - helse, omsorg og velferd

Tlf: 990 08 190

Støtte/Stab

Geir Sakariassen

stabsleder

Tlf: 913 63 087

Støtte/Stab

Marja Partapuoli

prosjektleder

Tlf: 905 65 894

Støtte/Stab - Boligkontor

Mira Nilsen

konsulent

Tlf: 909 85 730

Støtte/stab

Hilde Sjøvoll

rådgiver oppvekst og forebygging

Tlf: 913 26 115

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe

Grete Synnøve Jacobsen

kommunalsjef oppvekst og forebygging

Tlf: 906 55 281

Rådmannens ledergruppe

Merete Jankila

kommunalsjef helse, omsorg og velferd

Tlf: 957 92 775

Rådmannens ledergruppe

Torbjørn Simonsen

rådmann

Tlf: 948 12 250

Regnskap

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturamottak

Gunn Halvorsen

konsulent

Tlf: 770 89 500

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Henrik Strøm

fagansvarlig regnskap

Tlf: 906 71 482

Støtte/stab

Svein-Ove Tovik

controller

Tlf: 411 92 170

Ordfører

Ordfører

Helene Berg Nilsen

ordfører

Tlf: 912 45 515

Økonomi

Støtte/stab

Bente Solvang

fungerende stabsleder

Tlf: 913 84 292

Fakturering, innfordring og utlån

Fakturering, innfordring og utlån

Knut Bjarne Simonsen

fagansvarlig fakturering / innfordring

Tlf: 906 95 309

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturering og innfordring

Lill-Grethe Bakkland

konsulent

Tlf: 770 89 500

Støtte/Stab - Boligkontor

Mira Nilsen

konsulent

Tlf: 909 85 730

Kultur og folkehelse

Bibliotek Evenskjer

Melita Båfjord

bibliotekleder

Tlf: 469 21 385

Kultur og folkehelse

Janne Johansen

enhetsleder kultur og folkehelse

Tlf: 907 67 222

Kultur og folkehelse

Laila Benjaminsen

leder frivillighetssentral

Tlf: 418 06 952

Kultur- og folkehelse

Linn-Eva Sæter

ungdomskoordinator

Tlf: 976 11 443

Kultur- og folkehelse

Silje Elvenes Liseth

kultur- og folkehelsekoordinator

Tlf: 416 95 455

Hovedtillitsvalgt

Sandra Ranang

Tlf: 936 23 901

Vera Kingswick

Tlf: 911 83 461

Hovedverneombud

Willy Jakobsen

Hovedverneombud

Tlf: 907 97 623

Helsestasjon

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Helsestasjon

Jordmor Helsestasjon

Jordmor

Tlf: 901 71 088

Omsorg midt

Helse og omsorg midt

Cecilie Øvrevoll

konsulent, koordinerende enhet

Tlf: 907 28 113

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Omsorg nord

Omsorg Nord

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder helse og omsorg nord

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten midt

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten Midt mobil - Kongsvik

Tlf: 915 72 648

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten midt Vaktrom

Tlf: 908 38 016

Hjemmetjenesten midt

Hjemmetjenesten Midt

Tlf: 918 34 244

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord

Ann Eli Edvardsen

avdelingsleder

Tlf: 470 17 910

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Mobil 2

Tlf: 900 23 758

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Nord Hovedtelefon døgnvakt

Tlf: 900 23 685

Omsorg Nord

Solgunn Sjøvoll

enhetsleder helse og omsorg nord

Tlf: 468 51 057

Hjemmetjenesten Sør

Hjemmetjenesten Sør

Signe Trude Storli

avdelingsleder

Tlf: 911 96 085

Hjemmetjenesten sør

Hjemmetjenesten sør mobil

Tlf: 901 81 430

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Sandstrand Bo- og servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter

May Tove Johnsen

avdelingsleder

Tlf: 953 66 298

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Tlf: 770 89 860

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 298

Sandstrand Bo- og Servicesenter

Sandstrand Bo- og Servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 860

Skånland sykehjem

Helse og omsorg midt

Per Eivind Horn

enhetsleder helse og omsorg midt

Tlf: 917 45 484

Skånland sykehjem

Hanne Olsen

sekretær

Tlf: 971 90 884

Skånland sykehjem

Marianne Sørensen

konstituert avdelingsleder

Tlf: 917 54 820

Skånland sykehjem

Skånland sykehjem Vaktrom

Tlf: 77089840

Grovfjord Bo- og servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Anette Guldhaugen

avdelingsleder

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord Bo- og Servicesenter Mobil

Tlf: 953 66 615

Grovfjord Bo- og Servicesenter

Grovfjord bo og servicesenter Vaktrom

Tlf: 770 89 270

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter

Anne Oppholt

konsulent

Tlf: 475 15 418

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter hovednummer

Tlf: 769 19 160

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Dagsenter demente

Dagsenter

Dagsenter demente Mobil

Tlf: 916 35 398

Dagsenter demente

Tone Jørgensen

leder

Omsorg Sør

Fjelldal omsorgssenter

Anne Oppholt

konsulent

Tlf: 475 15 418

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling A

Tlf: 916 10 721

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter Avdeling B

Tlf: 468 92 647

Fjelldal omsorgssenter

Fjelldal omsorgssenter hovednummer

Tlf: 769 19 160

Hjemmetjenesten Sør

Signe Trude Storli

avdelingsleder

Tlf: 911 96 085

Omsorg sør

Elisabeth Horn

enhetsleder helse og omsorg sør

Tlf: 975 22 073

Forebyggende enhet

Barnevern

Barnevern Publikumstelefon

Tlf: 95 93 31 57

Forebyggende enhet

Trude Hagland

enhetsleder

Tlf: 984 89 353

Helsestasjon

Helsestasjon Publikumstelefon

Tlf: 901 71 088

Fysioterapi og ergoterapi

Charlotte Rasmussen Harr

ergoterapeut

Tlf: 477 50 735

ETS Fysioterapi

Tlf: 77085500

Elisabeth D. Hatlebakk

ergoterapeut

Tlf: 904 76 954

Linda Nordahl Hartviksen

kommunefysioterapeut

Tlf: 91545033

Maritha Haukebøe

kommunefysioterapeut

Tlf: 95823004

Felleskjøkken

Felleskjøkken

Britt-Elin Torbergsen

Fullmektig

Tlf: 90191750

Felleskjøkken

Felleskjøkken Mobil

Tlf: 90646141

Felleskjøkken

Ole Magnar Rogde Jørgensen

Kjøkkensjef

Tlf: 47017924

Kongsvik skole

Kongsvik skole

Anders Hansen

rektor

Tlf: 976 28 984

Skånland skole

Skånland skole

Lisbeth Høgli

konsulent

Tlf: 917 09 613

Skånland skole

Sunniva Gabrielsen

avdelingsleder

Tlf: 917 25 019

Skånland skole

Tor-Einar Fagereng

avdelingsleder

Tlf: 917 37 566

Skånland skole

Vanja Elvenes

rektor

Tlf: 917 82 956

Ramsund skole

Ramsund skole

Ramsund skole Mellomtrinnet

Tlf: 90585657

Ramsund skole

Ramsund skole Svargruppe

Tlf: 48196913

Ramsund skole

Ramsund skole Ungdomstrinnet

Tlf: 90612310

Ramsund skole

Rita Sætermo

rektor

Tlf: 995 50 078

Grov skole

Grov skole

Anne Helen Bendiktsen

rektor

Tlf: 917 96 224

Grov skole

Anne Marit Harr

sekretær

Tlf: 917 81 772

Grov skole

Grov skole SFO

Tlf: 918 01 706

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 905 62 639

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage

Tlf: 905 68 473

Kongsvik barnehage

Solveig Rinaldo

styrer

Tlf: 90526525

Ramsund barnehage

Marit Pettersen

styrer

Tlf: 480 25 299

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Bjørnehiet

Tlf: 901 25 686

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage Knøttene

Tlf: 901 40 879

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage Alle baser

Tlf: 770 89 480

Evenskjer barnehage

Cecilia (Cizzi) Storelv

styrer

Tlf: 997 96 910

Sandstrand oppvekstsenter avdeling barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Tlf: 922 85 909

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Vigdis Hågensen

styrer

Tlf: 970 40 966

Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole

Sandstrand oppvekstsenter

Sandstrand oppvekstsenter Lærerplass 1

Tlf: 480 21 895

Sandstrand oppvekstsenter

Sandstrand oppvekstsenter Lærerplass 2

Tlf: 477 59 455

Sandstrand oppvekstsenter avd. skole

May Lill Kornbakk

rektor

Tlf: 911 15 771

Ressan barnehage

Ressan barnehage

Eirin Simonsen

konstituert enhetsleder/styrer

Tlf: 477 08 394

Ressan barnehage

Ressan barnehage Hovedmobil

Tlf: 995 60 354

Informasjons- og dokumentsenter

Informasjons- og dokumentsenter

Mona Lilleng

fagansvarlig

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter

Sentralbord Tjeldsund kommune

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturamottak

Gunn Halvorsen

konsulent

Tlf: 770 89 500

Informasjons- og dokumentsenter / Fakturering og innfordring

Lill-Grethe Bakkland

konsulent

Tlf: 770 89 500

Informasjons-og dokumentsenter

Lisa Skoglund

konsulent

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten

Per-Harald Simonsen

enhetsleder Miljøtjenesten

Tlf: 908 48 365

Psykisk helse og rus

Birgit Normann

miljøveileder

Tlf: 908 72 284

Psykisk helse og rus

Eva Pedersen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 908 72 284

Psykisk helse og rus

Helge Markussen

psykiatrisk sykepleier

Tlf: 908 72 284

Elvelund

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund Mobil 1

Tlf: 906 97 419

Elvelund - Miljøtjenesten

Elvelund Mobil 2

Tlf: 904 02 137

Elvelund og Møllerstua

Karina Tyssø

avdelingsleder Utviklings- og funksjonshemmede

Tlf: 913 34 789

Møllerstua

Elvelund og Møllerstua

Karina Tyssø

avdelingsleder Utviklings- og funksjonshemmede

Tlf: 913 34 789

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua Mobil 1

Tlf: 477 60 577

Møllerstua - Miljøtjenesten

Møllerstua Mobil 2

Tlf: 916 82 961

Revegårdsveien

Miljøtjenesten

Per-Harald Simonsen

enhetsleder Miljøtjenesten

Tlf: 908 48 365

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien Mobil 1

Tlf: 905 14 025

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Revegårdsveien Mobil 2

Tlf: 902 46 678

Revegårdsveien - Miljøtjenesten

Wenche Tveter

Avdelingsleder Revegårdsveien

Tlf: 912 47 982

Samfunn og infrastruktur

Samfunn og infrastruktur

Anita Swan Olsen

kommuneplanlegger

Tlf: 902 81 279

Samfunn og infrastruktur

Arnljot Dybvik

driftskoordinator Bygg/vei

Tlf: 95029520

Samfunn og infrastruktur

Dag Erik Grønnerød

Ingeniør (matrikkel, oppmåling, kart)

Tlf: 90862696

Samfunn og infrastruktur

Elin Hege Osmark Sørensen

Renholdsleder Sør

Tlf: 91177062

Samfunn og infrastruktur

Håvard Sara

ingeniør (byggesak)

Tlf: 41494511

Samfunn og infrastruktur

Ivar Per Hartviksen

Ingeniør (plan)

Tlf: 476 79 379

Samfunn og infrastruktur

Jan Egil Strand

Enhetsleder

Tlf: 90140537

Samfunn og infrastruktur

Johan Hovind

rådgiver (byggesak)

Tlf: 41203501

Samfunn og infrastruktur

Karstein Lona

rådgiver landbruk (skog, miljø, motorisert ferdsel)

Tlf: 90621450

Samfunn og infrastruktur

Lucja Kelbratowska

Renholdsleder Nord

Tlf: 91118698

Samfunn og infrastruktur

Pål Arne Høgås

Driftskoordinator VAR

Tlf: 91301267

Samfunn og infrastruktur

Tone Lambertsen

rådgiver landbruk (jordbruk, driftssøknader)

Tlf: 477 00 426

Samfunn og infrastruktur

Torunn Elise Lindseth

Renholdsleder Vest

Tlf: 99390533

Samfunn og infrastruktur

Trine Rønning-Nilsen

Kommuneplanlegger

Tlf: 98655818

Samfunn og infrastruktur

Vidar Nygård

Fagansvarlig drift

Tlf: 95217309

HRM

Lønn

Hans Kristian Skogly

rådgiver

Tlf: 907 54 965

Personal

Anne Line Eliseussen

HR-rådgiver

Tlf: 90734490

Støtte/ Stab

Cecilie Nikolaisen

konsulent regnskap/lønn

Tlf: 476 34 212

Støtte/stab

Bente Solvang

fungerende stabsleder

Tlf: 913 84 292

Næring

Næring

Einar Aune

Fagansvarlig eiendomsutvikling

Tlf: 90231747

ETS kulturskole

ETS kulturskole

Ekatarina Amundsen

lærer - kor

Tlf: 454 49 310

ETS kulturskole

Evald Joakimsen

rektor

Tlf: 918 79 967

ETS kulturskole

Jonas Joakimsen

lærer - gitar, bass, trommer, sang og bandinstruksjon

Tlf: 901 29 944

ETS kulturskole

Merethe Torbergsen

lærer - kunstfag

Tlf: 975 90 796

ETS kulturskole

Sigrid Schrøder

pianolærer

Tlf: 976 55 707