Kommunen har etablert en tømmeordning for slamavskillere, privet mv. Denne omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slamavfall.

For eiendommer med fast bosetting tømmes anleggene hvert annet år. For eiendommer uten toalett, samt fritidseiendommer tømmes det hvert tredje år. Ved ekstra behov eller tømming utenom faste rutiner, kan abbonenten få tømt mot ekstra betaling ved å henvende seg til kommunen.

Lokal forskrift for "gamle Skånland" finnes her.

Lokal forskrift for "gamle Tjeldsund" finnes her