Ute.png

 

Avdelingen tilbyr veiledning og støttesamtaler for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus.Består av tre psykiatriske sykepleiere og en miljøveileder.

Tjenester kan tilbys etter søknad og henvisning fra lege