Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur 2024-2036

Handlingsdel 2024-2028

Temaplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Det settes krav til årlig rullering av handlingsdelen , og en revidering av temaplanen hvert fjerde år.

Temaplanen synliggjør viktige fokusområder i det utvidede kulturbegrepet. Det er viktig å legge strtegier for utvikling av møteplasser, anlegg, friluftsliv, friskliv, kultur og gode livsvilkår for alle aldersgrupper. 

Friluftslivets ferdselsårer finnes som eget kapittel i planen. 

På slutten av Temaplanen er det et avsnitt om forslag til tiltak. Tiltak må henge sammen med økonomiplanen i kommunen, og tiltak vil kunne realiseres dersom de lar seg finansiere.

Her er linken til Temaplanen; 

 k-plan idrett, friluftsliv og kultur 2023 Nettside.pdf

Kartvedlegg, ferdselsåreplanen; kartvedlegg.pdf

For spørsmål, kommentar og innspill, kontakt Janne Johansen, kultur og folkehelse; janne.johansen@tjeldsund.kommune.no

Bru over elv

Brua over elva mot øvre Hulvann

Ođasmahttojuvvon 06. mars 2024
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk