Før du starter må du finne:

 1. Reguleringsplan for eiendommen din
 2. Kommuneplanens arealdel
 3. Kommunedelplan
 4. Kommunens parkeringsnorm
 5. Matrikkelbrev for eiendommen din (du kan også se eiendommens størrelse på seeiendom.no)

Pass på at dokumentene eller kommunen gir deg svar på dette:

 1. Om eiendommen din er regulert (finnes det en reguleringsplan er eiendommen regulert)
 2. Om det står noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplan eller kommuneplan. Merk! Dette må stå oppgitt som en av følgende:
  • BYA eller %BYA
  • BRA eller %BRA
  • %TU
  • T-BRA
  ellers kan du ikke bruke denne veiviseren
 3. Om det står noe i kommuneplanen/-delplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen
 4. Når kommuneplanen/-delplanen og reguleringsplanen er vedtatt. Merk! Sjekk nøye at du har siste versjon av planene
 5. Om kommunen har en parkeringsnorm
 6. Hvor mange parkeringsplasser det er krav til at du har i terrenget (ikke i garasje) på eiendommen din, og hvor stor hver plass må være

Har du funnet det du trenger?

Da er det bare å sette i gang med veiviseren - du får hjelp til hvert spørsmål underveis.

Veiviser på hvor stort du kan bygge