Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Universála hábmen

Universála hábmen - máhtolašvuođa ovdáneapmi, gelbbolašvuođa lokten ja diehtojuohkin

Bufdir háliida muitalit ahte doarjjaortnet «Universála hábmen - máhtolašvuođa ovdáneapmi, gelbbolašvuođa lokten ja diehtojuohkin» - 2022 ovddas ja maiddái ohcanskovvi leat dál almmuhuvvon.  

Sáhttá oažžut doarjaga čuovvovaš ulbmiliidda:  

• Dutkamii ja máhtolašvuođa ovdáneapmái suorggis universála hábmen   

• Hutkalašvuođa buvttadeapmái, plánemii dahje vuogádatovdáneapmái universiála hábmemis 

• Gelbbolašvuođa loktemii ja beaktilis diehtojuohkimii universiála hábmema birra 

 

Logo Buf

Bagadeapmi universála hábmema birra plánenbargguid oktavuođas

Universála hábmema árvovuođđu lea láhčit dili nu ahte buohkain galgá leat seamma vejolašvuođat persovnnalaš ovdáneapmái, oasálastimii servodagas ja dievaslaš eallimii. 

Servodat- ja areálaplánen leat dehálaš gaskaoapmin joksat dáid mihtuid. Mis lea buohkain ovddasvástádus ovddidit dásseárvvu ja ovttadássásašvuođa servodagas mas buohkat sáttet oasálastit. Dat lea sáhka das ahte dát árvvut leat eaktun ovdal go jurdagat leat jurddašuvvon, ovdal plánat leat plánejuvvon ja ovdal sárgát leat sárgojuvvon. Jurddašeapmi galgá huksejuvvot ja birastáhttot fátmmasteami ja ovttadássásašvuođa ala. Buohkaide. Njulgestaga nu.  

hjertebenk
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk