Kompostering er en effektiv, enkel og hygienisk metode for behandling av kjøkken- og hageavfall.

Kompostering er den samme biologiske prosessen som bryter ned grøntavfall i skog og mark. Nedbrytinga er resultat av et rikt samspill av kjemiske og biologiske prosesser.