Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Avfallsdunker

Renovasjonsordningen i Tjeldsund baserer seg på at husholdningsavfallet sorteres i ulike fraksjoner.

 

Hver husholdning skal derfor ha fem dunker:

  • Papir og drikkekartong – legges løst (ikke i pose) i dunk med blått lokk.
  • Glass – og metallemballasje – legges løst (ikke i pose) i dunk med oransje lokk
  • Matavfall – legges i nedbrytbare bioposer i dunk med brunt lokk
  • Restavfall – legges i plastposer i dunk med mørkt grått lokk
  • Plastemballasje – legges i plastposer i dunk med lyst grått lokk

 

Matavfall legges i bioposer som deles ut. Når du trenger flere poser,  kan du knytte en pose på dunken når det er tømming.

Her er mer informasjon om tømming av dunkene 

Spesialavfall/farlig avfall kan leveres i egne røde poser samtidig med ordinær tømming av husholdningsavfall. Det er egne returpunkter i kommunen for glass/metallemballasje, drikkekartong og ikke brennbart avfall. I tillegg kan grovfall leveres på tømmeplass. EE-avfall kan leveres vederlagsfritt hos forhandlere som selger slikt utstyr.

Størrelse på dunk for brennbart avfall varierer med husstandens størrelse/ avfallsmengde. Renovasjonsgebyret varierer da med dunkstørrelse.

 

Flere husstander kan dele dunk dersom dette er ønskelig, det gis da et lite avslag i renovasjonsgebyret.

Tømmefrekvens fremgår av tømmekalender for ditt område:

Spørsmål om ordningen, og henvendelser knyttet til dunker; kontakt Informasjon- og dokumentsenteret på tlf 770 89 500.

  • Áššenjuolggadusat
Ođasmahttojuvvon 06. april 2021
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk