Det er mulig å søke om fritak på eiendomsskatt, 
etter eigedomsskattelova § 7 a, «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» 
Det betyr at man kan søke fritak om man har en stiftelse, eller ideell organisasjon, som gagner fellesskapet, og ikke har til formål å tjene penger (non profit). 

 

Det er også mulig å søke om fritak etter eiendomsskattelova § 7 b, historiske bygg. Historiske bygg har kommunestyret bestemt er bygninger som er fredet av Riksantikvaren, eller er fredet etter § 4 2. ledd i kulturminneloven – samiske kulturminner fra år 1917 eller tidligere.  

 

Alle eiendommer eid av ideelle organisasjoner eller fredede bygg av Riksantikvaren har allerede fritak, men om du fortsatt ikke har fritak kan du sende søknad til eiendomsskatt@tjeldsund.kommune.no, sammen med dokumentasjon. 
Det er kommunestyret som bestemmer fritak etter § 7 a og b. 

 

Fritakslister vedlagt under:
Fritaksliste 2024 § 7 a
Fritaksliste 2024 § 7 b