I enkelte tilfeller er det behov for å etablere avlastningstilbud til barn og unge. Enten på bakgrunn av barnets eller av foresattes behov.

Slik avlastning kan innvilges privat (familie eller andre)eller via kjøpte tjenester.