Tjeldsund Museum holder til i den gamle skolebygningen med skolestue og lærer-/klokkerbolig fra 1869 på Stokke på Tjeldøya. Med økning i elevantall ble ny skole på Hol bygd i 1910 og var i bruk til 1956 da nyskolen på Stokke stod ferdig. I 1909 ble Tjeldsund egen kommune. Kommune­administrasjonen ble etter hvert bygd opp i den gamle skolebygningen fra 1869, og var i bruk til nytt rådhus stod ferdig på Hov i 1984. Museet har utstilling av gamle bruksgjenstander og naust med 2 nordlandsbåter.

Museumet er åpent på forespørsel. Ta kontakt med kulturkoordinator for avtale.

 

Gjenstander på Tjeldsund museumGjenstander på Tjeldsund museumGjenstander på Tjeldsund museum