Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Feiing

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen.

Lokal forskrift for Skånland kommune finner du her Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Skånland kommune.pdf

Vilkår
Eier av bygning skal sikre tilfredstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget). Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfrestillende feiing og tilsyn på fyringsanlegget .

Krav til dokumentasjon
Brannsjefen kan etterspørre dokumentasjon på fyringsanlegg i form av tillatelse/melding til/om montering/remontering.

Søknad
Eier slipper å søke om å få tjenesten. Brannsjefen utfører tjenesten etter et fast rodesystem.

Klage
Klage på feie- og tilsynstjenesten skal sendes til Brannsjefen i Tjeldsund kommune.

Se gjeldende feie- og tilsynsgebyr under betalingsregulativ. (Eiendomsavgifter)

Lovhenvisning
Feie- og tilsynstjenesten er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  med tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-1 til 7-4.

Almmuhuvvon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk