Teamet ledes for tiden av Rådgiver helse og beredskap. Det består av psykiatriske sykepleiere, helsesykepleiere, prest og legeressurs. Telefonnummer 970 87 530. Legekontoret kan også bistå i å sette personer i forbindelse med kriseteamet.

For kontakt med Psykososialt kriseteam ring sentralbordet på telefon 770 89 500, eller bruk telefonnummer 970 87 530.