Teamet ledes av enhetsleder miljøtjenesten og kommuneoverlege. Det består av psykiatriske sykepleiere, helsesykepleiere, prest og legeressurs. Telefonnummer: 90848365 Legekontoret kan også bistå i å sette personer i forbindelse med kriseteamet.

 

Les mer i vår informasjonsfolder