Teamet ledes for tiden av Rådgiver helse og beredskap. Det består av psykiatriske sykepleiere, helsesykepleiere, prest og legeressurs. Telefonnummer 970 87 530. Legekontoret kan også bistå i å sette personer i forbindelse med kriseteamet.

Kontaktinformasjonen i informasjonsfolderen er dessverre ikke oppdatert. For kontakt med Psykososialt kriseteam bruk telefonnummer 970 87 530.

 

Les mer i vår informasjonsfolder